Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни «Металеві конструкції» (30 варіантів завдань), страница 5

2. Підрахуйте 2 варіанти вузлового снігового навантаження на крокв’яну ферму прогоном 30м з ліхтарем шириною 12м , якщо крок прогонів 1,5м, будівництво ведеться в м. Сумах,  а висота ліхтаря - 3м.

3. Наведіть схеми вузлових снігових навантажень на ферму.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

ЗАВДАННЯ

до ректорської контрольної роботи

з металевих конструкцій

Варіант№  9

Треба виконати статичний розрахунок поперечної рами виробничого будинку зі сталевим каркасом, перед чим підрахувати навантаження від мостових кранів  на колони.

Проаналізуйте та запропонуйте рішення таких питань.

1. Як залежить величина кранового навантаження від вантажопідйомності та режиму роботи кранів, прогону рами та кроку колон, співвідношення висот верхньої й нижньої частин колони.

2. Визначіть величину кранового навантаження D max, Mmaxта  T на колону, якщо прогін рами 36м, крок колон 12м, вантажопідйомність крану режиму роботи 7к - 2000кН, перерізи колони - bв=750мм,  bн=1500мм.

3. Покажіть на схемі рами ці завантаження.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант №  10

Треба зробити конструктивний розрахунок  сталевої ферми покриття виробничого будинку з підбиранням перерізів розтягнутих та стиснутих елементів.

Проаналізуйте та дайте рішення по таких питаннях.

1. За якими ознаками та параметрами приймається розрахункова довжина стиснутих елементів.

2. Визначіть розрахункову довжину в площині та з площини ферми й підберіть переріз верхнього поясу ферми, якщо зусилля Nвп=-800 кН.

3. Наведіть креслення.

Затверджено на засіданні

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант №  11

Проектується робоча площадка промислового будинку під технологічне корисне навантаження 15 кН/м2 з сіткою колон 15х3м.

1. Прийняти рішення щодо типу балкової клітки  з настилом із залізобетонних збірних плит товщиною 60мм.

2. Підібрати головні та другорядні балки з прокатних двотаврів з умови міцності в пружній та пружньо-пластичній стадіях роботи, якщо поєднання всіх балок - шарнірне.