Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни «Металеві конструкції» (30 варіантів завдань), страница 4

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант6

Ливарний цех машинобудівного заводу в м. Сумах довжиною 252м має прогін поперечника 36м і крок колон 6м. 

Обгрунтуйте  і дайте пропозиції з таких питань.

1. Розмістіть колони  на плані цеха

2. Скомпонуйте  вертикальні й горизонтальні розміри поперечної рами, якщо цех оснащений двома  мостовими кранами Q= 80/30 т, а відмітка голівки рейки - 12 м.

3. Розставте й призначте конфігурацію всіх зв’язків по колонах і фермах, які б забезпечували їх просторову жорсткість. За якими принципами приймаються перерізи зв’язків.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант7

Треба виконати статичний розрахунок поперечної рами виробничого будинку зі сталевим каркасом, перед чим визначити навантаження від власної ваги конструкцій покриття.

Проаналізуйте та  запропонуйте рішення таких питань.

1. Склад злегшеного покриття із застосуванням сталевого профільованого настилу та ефективного утеплювача з пінопласту, r=0.5кН/м3, товщиною 80мм.

2. Підрахуйте та покажіть на розрахунковій схемі навантаження на ферму покриття.

3. Як в статичних розрахунках враховується власна вага ферм покриття та світло-аераційного ліхтаря.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ      

                                                                         Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант8

Треба виконати статичний розрахунок  поперечної рами виробничого будинку зі сталевим каркасом, перед чим підрахувати снігове навантаження на покриття.

Проаналізуйте та запропонуйте рішення таких питань.

1. Як залежить величина снігового навантаження від району будівництва, конфігурації ферм та ліхтарів, які варіанти розподілу снігового навантаження по покриттю слід розглянути в розрахунках.