Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни «Металеві конструкції» (30 варіантів завдань), страница 8

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант17

Треба виконати статичний розрахунок поперечної рами виробничого будинку зі сталевим каркасом, перед чим визначити навантаження від власної ваги конструкцій покриття.

Проаналізуйте та  запропонуйте рішення таких питань.

1. Склад злегшеного покриття із застосуванням сталевого профільованого настилу та ефективного утеплювача з пінопласту,, r=0.5кН/м3 , товщиною 80мм.

2. Підрахуйте та покажіть на розрахунковій схемі навантаження на ферму покриття.

3. Як в статичних розрахунках враховується власна вага ферм покриття та світло-аераційного ліхтаря.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант18

Треба виконати статичний розрахунок  поперечної рами виробничого будинку зі сталевим каркасом, перед чим підрахувати снігове навантаження на покриття.

Проаналізуйте та запропонуйте рішення таких питань.

1. Як залежить величина снігового навантаження від району будівництва, конфігурації ферм та ліхтарів, які варіанти розподілу снігового навантаження по покриттю слід розглянути в розрахунках.

2. Підрахуйте 2 варіанти вузлового снігового навантаження на крокв’яну ферму прогоном 30 м з ліхтарем шириною 12 м , якщо крок прогонів 1,5 м, будівництво ведеться в м. Сумах,  а висота ліхтаря - 3 м.

3. Наведіть схеми вузлових снігових навантажень на ферму.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант №  19

Треба виконати статичний розрахунок поперечної рами виробничого будинку зі сталевим каркасом, перед чим підрахувати навантаження від мостових кранів  на колони.

Проаналізуйте та запропонуйте рішення таких питань.

1. Як залежить величина кранового навантаження від вантажопідйомності та режиму роботи кранів, прогону рами та кроку колон, співвідношення висот верхньої й нижньої частин колони.

2. Визначіть величину кранового навантаження D max, Mmaxта  T на еолону, якщо прогін рами 36 м, крок колон 12 м, вантажопідйомність крану режиму роботи 7к - 2000кН, перерізи колони - bв=750мм,  bн=1500мм.

3. Покажіть на схемі рами ці завантаження.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)