Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни «Металеві конструкції» (30 варіантів завдань), страница 12

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант28

Треба виконати статичний розрахунок  поперечної рами виробничого будинку зі сталевим каркасом, перед чим підрахувати снігове навантаження на покриття.

Проаналізуйте та запропонуйте рішення таких питань.

1. Як залежить величина снігового навантаження від району будівництва, конфігурації ферм та ліхтарів, які варіанти розподілу снігового навантаження по покриттю слід розглянути в розрахунках.

2. Підрахуйте 2 варіанти вузлового снігового навантаження на крокв’яну ферму прогоном 36 м з ліхтарем шириною 12 м , якщо крок прогонів 3.0 м, будівництво ведеться в м. Сумах,  а висота ліхтаря - 3 м.

3. Наведіть схеми вузлових снігових навантажень на ферму.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант№  29

Треба виконати статичний розрахунок поперечної рами виробничого будинку зі сталевим каркасом, перед чим підрахувати навантаження від мостових кранів  на колони.

Проаналізуйте та запропонуйте рішення таких питань.

1. Як залежить величина кранового навантаження від вантажопідйомності та режиму роботи кранів, прогону рами та кроку колон, співвідношення висот верхньої й нижньої частин колони.

2. Визначіть величину кранового навантаження D max, Mmaxта  T на колону, якщо прогін рами 30 м, крок колон 6м, вантажність крану режиму роботи 7к - 320кН, перерізи колони - bв=500мм,  bн=1250мм.

3. Покажіть на схемі рами ці завантаження.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант №  30

Треба зробити конструктивний розрахунок  сталевої ферми покриття виробничого будинку з підбиранням перерізів розтягнутих та стиснутих елементів.

Проаналізуйте та дайте рішення по таких питаннях.

1. За якими ознаками та параметрами приймається розрахункова довжина стиснутих елементів.

2. Визначіть розрахункову довжину в площині та з площини ферми та підберіть переріз верхнього стиснутого поясу ферми, якщо:

зусилля Nвп = -900 кН, крок прогонів 3м.

3. Наведіть креслення.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)