Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни «Металеві конструкції» (30 варіантів завдань), страница 11

3. Розставте зв’язки по верхніх та нижніх поясах ферм та по колонах, які б забезпечували просторову жорсткість каркасу  й покриття, якщо покриття виконане по прогонах з кроком 3.0 м.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант26

Ливарний цех машинобудівного заводу в м. Сумах довжиною 2282м має прогін поперечника 24 м і крок колон 6 м. 

Обгрунтуйте  і дайте пропозиції з таких питань.

1. Розмістіть колони  на плані цеха

2. Скомпонуйте  вертикальні й горизонтальні розміри поперечної рами, якщо цех оснащений двома  мостовими кранами Q= 100/30 т, а відмітка голівки рейки - 9м.

3. Розставте й призначте конфігурацію всіх зв’язків по колонах і фермах, які б забезпечували їх просторову жорсткість.За якими принципами приймаються перерізи зв’язків.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант27

Треба виконати статичний розрахунок поперечної рами виробничого будинку зі сталевим каркасом, перед чим визначити навантаження від власної ваги конструкцій покриття.

Проаналізуйте та  запропонуйте рішення таких питань.

1. Склад злегшеного покриття із застосуванням сталевого профільованого настилу та ефективного утеплювача з пінопласту, r=0.5кН/м3 , товщиною 60мм.

2. Підрахуйте та покажіть на розрахунковій схемі навантаження на ферму покриття.

3. Як в статичних розрахунках враховується власна вага ферм покриття та світло-аераційного ліхтаря.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»