Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни «Металеві конструкції» (30 варіантів завдань), страница 7

1. На які дії слід розраховувати опорні частини балок; запропонуйте 2 варіанти опорних вузлів.

2. Виконайте повний розрахунок оптимального варіанту вузла.

3. Наведіть  креслення опорного вузла у трьох проекціях.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант №  15

Механообробний цех машинобудівного заводу в м. Сумах довжиною 228м має прогін поперечника 36 м і крок колон 6м.

Обгрунтуйте і дайте пропозиції з таких питань.

1. Схему розміщення колон на плані цеха.

2. Скомпонуйте вертикальні й горизонтальні розміри поперечної рами, якщо цех оснащений двома кранами Q=80/20 т, відмітка голівки рейки - 12 м.

3. Розставте зв’язки по верхніх та нижніх поясах ферм та по колонах, які б забезпечували просторову жорсткість каркасу  й покриття, якщо покриття виконане по прогонах з кроком 3.0 м.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант16

Ливарний цех машинобудівного заводу в м. Сумах довжиною 228м має прогін поперечника 30 м і крок колон 6 м. 

Обгрунтуйте  і дайте пропозиції з таких питань.

1. Розмістіть колони  на плані цеха

2. Скомпонуйте  вертикальні й горизонтальні розміри поперечної рами, якщо цех оснащений двома  мостовими кранами Q= 125/30 т, а відмітка голівки рейки - 10 м.

3. Розставте й призначте конфігурацію всіх зв’язків по колонах і фермах, які б забезпечували їх просторову жорсткість.За якими принципами приймаються перерізи зв’язків.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»