Варiантне проектування фундаментiв цивiльного будинку (зі збірного залізобетону та пальового фундаменту з використанням забивних паль)

Страницы работы

Содержание работы

Мiнiстерство оcвiти i науки України.

Київський Нацiональний  Унiверситет

Будiвництва i Архiтектури.

Кафедра основ та фундаментів

Пояснювальна записка до курсового проекту за темою:

Варiантне проектування фундаментiв цивiльного будинку

Виконала:         студент

гр. ПЦБ-06        Ронська є.О.

Перевiрив:        проф.

                                                                                        Корнiєнко М.В.

Київ

2008г.

ЗМICТ

1. Коротка характеристика будівлі та будівельного майданчика. – стор.3

2. Оцінка грунтових умов будівельного майданчика. – стор.4

3. Проектування фундаментiв. – стор.12

4. Розрахунок фундаменту неглибокого закладання зі збірного залізобетону. – стор.13

5. Розрахунок пальового фундаменту із забивних паль. – стор.23

6. Визначення осiдання фундаменту. – стор.36

7. Список лiтератури – стор.42

1. Коротка характеристика будівлі та будівельного майданчика.

Вид будівлі: адміністративний будинок.

Матеріал будинку:  цегла.

Будівництво відбувається у м. Городок Хмельницької області. План споруди у вісях має розміри: 34,21×13,6 м.

При проектуванні застосовуємо два типу фундаментів неглибокого закладання: зі збірного залізобетону та пальового фундаменту з використанням забивних паль.

Варіант пальового фундаменту виконується з підвалом під усім будинком.

Стіни цегляні, товщиною 54, 51 та 38 см.

Нормативні та розрахункові навантаження, що діють на верхньому уступі фундаменту виносимо до таблиці. При цьому враховуємо, що навантаження задані центрально, відповідно до геометричної осі стін.

Приводячи розрахункові навантаження, керуємось такими положеннями:

1.  Розрахункові навантаження для ІІ–го граничного стану (для розахунків за деформаціями) приймаються рівними нормативним величинам: NІІ=Nn; MІІ=Mn; QІІ=Qn.

2.  Для визначення розрахункових навантажень для І–го граничного стану (для розрахунків по несучій здатності) дозволяється використовувати середній коефіцієнт надійності по навантаженню, рівний γf.mt = 1.2, тобто: NІ=1.2Nn; MІ=1.2Mn; QІ=1.2Qn.

Для житлового будинку таблиця має такий вигляд:

Переріз фундаментів

Навантаження, Кн/м

NП

N ІІ

N І

По осі «А» і «В»

260

260

312

По осі «Б»

332

332

398,4

По осям «1» … «7»

198

198

237,6

Примітки:

1.  Навантаження приведені на 1 м пог. фундаменту.

Інженерно-геологічні умови майданчика.

Характеризуються витриманим горизонтальним заляганням шарів грунту.

Три свердловини, відстань між ними визначаємо з плану будинку, з врахуванням прив΄язки.

Обчислюємо глибину свердловини: Нсв= 0,3+3,4+2,4+13,9 = 20,0 м

Приведемо основні фізичні показники грунтів у таблицях:

Основні дані про грунти та майданчик.

ІГЕ

Короткий запис ІГЕ

Потужність шару, м

Щільність грунту, г/см3

Вологість грунту, дол. од.

ρ

частинок, ρs

природна, w

на межі розкочування, wр

на межі текучості, wl

1

Рослинний

0,3

1.41

-

-

-

-

2

 Глинистий

3,4

1.76

2.68

0.17

0,21

0,16

3

Піщаний

2,4

1.83

2.66

0.18

-

-

4

Глинистий

13,9

1.99

2.72

0.28

0.48

0.26

.

Грунтові води виявленi на глибинi 5.7 м. Сезонне підняття рівня грунтових вод відсутнє. Грунтові води не агресивні щодо металлу та бетону.

Гранулометричний склад пісків.

ІГЕ

Склад частинок в % по масі для фракцій, мм

> 2.0

2.0-1.0

1.0-0.5

0.5-0.25

0.25-0.1

< 0.1

2

-

1.1

15.4

12.8

43.6

27.1

Інженерно-геологічні процеси на території забудови не розвиваються, тому впливу на основи і фундаменти, будинок в цілому не має. Зміна властивостей основи на період експлуатації не прогнозується.

2.Оцінка грунтових умов будівельного майданчика.

Встановимо розрахункові показники фізичних властивостей для грунтів, показники механічних властивостей за таблицями СНиП 2.02.01-83 та приведемо їх класифікацію відповідно до ДСТУ Б В.2.1-2-96. Приймаємо, що виділени шари грунту однорідні, і розглядаємо їх як інженерно-геологічні елементи.

ІГЕ-1 – Рослинний грунт, в якому згiдно з ДСТУ Б В.2.1-2-96 знаходиться органiчної речовини 10…50%. На майданчику має потужність 0,3 м. Щільність рослинного грунту ρ=1.41 г/см3.  Грунт має високу пористiсть, низьку мiцнiсть, високу деформативнicть. Тому цей грунт як природну основу використовувати не можна. Питома вага рослинного грунту g=r× g = 1.41 × 9.81 = 15.21 кН/м3.

Похожие материалы

Информация о работе