Оцінка інженерно-геологічних умов будівельного майданчика. Визначення навантаження на фундамент

Страницы работы

Содержание работы

2.2.   Оцінка  інженерно-геологічних умов будівельного майданчика.

На будівельному майданчику пробурені 3 свердловини на глибину: 10,5 – 12м. Бурінням свердловин та лабораторними аналізами встановлено, що ґрунти на будівельному майданчику до глибини 12 м складаються з інженерно-геологічних елементів. Для встановлення повної назви ґрунтів, для проведення розрахунків основ і фундаментів необхідно визначити похідні фізичні характеристики ґрунтів. Розрахункові механічні характеристики ґрунтів, дати заключення по ґрунтам.

2.2.1. Визначення похідних фізичних характеристик ґрунтів. Встановлення назв ґрунтів.

ІГЕ – 1 – рослинний шар товщиною 0,4 м.

          ІГЕ – 2 –піщаний грунт товщиною 4,0 – 4,8 м.

      Фізико-механічні характеристики грунту наведені в таблиці 3.1

Дані лабораторних аналізів ІГЕ – 2

Гранулометричний склад:

                                                                                                             Таблиця 3.1

10-2 мм

2-1 мм

1-0,5 мм

0,5-0,25 мм

0,25-0,1 мм

0,1-0,05 мм

0,05-0,01 мм

0,01-0,005 мм

Меншого

0,005 мм

-

20,1

25,7%

32,4%

12,5%

9,3%

-

-

-

          За гранулометричним складом згідно з ДСТУ Б.В. 2.1-2-96 даний ґрунт називається пісок середньої крупності, так як маса частинок крупніших за 0,25 мм становить 78,2%.

          Визначаємо похідні фізичні характеристики грунту.

           Коефіцієнт пористості:

Пісок середньої крупності з коефіцієнтом пористості е=0,618 є середньої щільності.

Коефіцієнт водонасичення:

.

Пісок з коефіцієнтом водонасичення Sr =0,49 є маловологим.

Повна назва: пісок середньої крупнисті, середньої щільності, маловологий.

ІГЕ-3-піщаний грунт товщиною 5,5-6м.

Фізико-механічні характеристики грунту наведені в таблиці 3.2

Дані лабораторних аналізів ІГЕ – 3

Гранулометричний склад:

                                                                                                             Таблиця 3.2

>10

мм

10-2 мм

2-1 мм

1-0,5 мм

0,5-0,25 мм

0,25-0,1 мм

0,1-0,05 мм

0,05-0,01 мм

0,01-0,005 мм

15.0%

27,0%

10,0%

10,0%

12,0%

3,0%

2,0%

1,0%

-

За гранулометричним складом згідно з ДСТУ Б.В. 2.1-2-96 даний ґрунт називається пісок гравелистий, так як маса частинок крупніших за 2 мм становить 42%.

          Визначаємо похідні фізичні характеристики грунту:

Коефіцієнт пористості:

Гравелистий пісок з е=0,49 є щільним.

Коефіцієнт водонасичення:

Пісок з коефіцієнтом водонасичення Sr =0,98 є насичений водою .

Повна назва: пісок гравелистий , щільний, насичений водою.

ІГЕ-4-пилувато-глинистий грунт.

          Фізико-механічні характеристики грунту наведені в таблиці 3.3

Визначаємо похідні характеристики грунту:

Дані лабораторних аналізів ІГЕ – 4

Таблиця 3.3

Фізико-механічні характеристики ґрунтів

Деформаційні характеристики

rs,

г/см3

r,

г/см3

W,

WL,

Wp,

Е,

кПа

j,

град

СІІ, кПа

Відносне просідання при тисках s, кПа

%

%

%

100

200

300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2,73

1,89

34

53

30,1

15

16

40

-

-

-

Число пластичності:

          Згідно з ДСТУ Б.В. 2.1-2-96 даний ґрунт називається глиною (Ір=22,9%).

Показник текучості:

Глина з показником текучості ІL=0,17 називається напівтвердою.

Коефіцієнт пористості:

Коефіцієнт водонасичення:

Повна назва грунту: глина напівтверда.

Всі характеристики грунтів заносимо в таблицю 3.4

2.2.2.  Визначення розрахункових міцнісних характеристик ґрунтів.

Міцнісні  характеристики ґрунтів кут внутрішнього тертя j і питоме щеплення с, які наведені в таблиці лабораторних аналізів є нормативними. В розрахунок основи і фундаментів використовуються розрахункові характеристики. Будь – яка  розрахункова характеристика використовується за виразом:

Аn – нормативне значення характеристики;

gg – коефіцієнт надійності для ґрунту.

          За відсутності даних статистичної обробки коефіцієнт надійності згідно СНиП 2.02.01 – 83 можна брати такими: для розрахункових характеристик jІ у пісках gg=1,1 у глинистих ґрунтах gg=1,15. Для визначення сІ - gg=1,5.

Для визначення jІІ і сІІ - gg=1,0.

Виконуємо розрахунки для кожного ІГЕ, окрім рослинного шару.

ІГЕ – 2      jІІ =jn=350      сІІ =cn=1кПа;

 Þ   jІ=32,290;

ІГЕ – 3      jІІ =jn=420      сІІ = cn=2 кПа.

   Þ jІ=39,180;

ІГЕ – 4      jІІ =jn=160      сІІ = cn=40 кПа.

    jІ=140;

2.2.3.  Висновки про інженерно-геологічні умови

для будівельного майданчика. Заключення.

Для будівництва визначено вільний від забудови майданчик прямокутної форми в плані розміром 130х70 м. Рельєф місцевості спокійний зі схилом поверхні від абсолютної позначки 307,2 у північно-західній частині до позначки 304,4 у південно-східній частині майданчика.

На майданчику пробурені 3 свердловини глибиною від 10,5 до 12 м. Бурінням та аналізом результатів лабораторних досліджень зразків ґрунту встановлено, що геолого-літологічна будова майданчика має такий вигляд:

ІГЕ – 1 – рослинний шар товщиною 0,4 м.

ІГЕ – 2 – пісок середньої крупності, середньої щільності, маловологий товщиною 4,0 – 4,8 м.

ІГЕ – 3 – пісок гравелистий, щільний, насичений водою,  товщиною 5,5 – 6м.

ІГЕ – 4 – глина напівтверда.

Підземні води на глибині 5 – 6 м.

План будівельного майданчика наведений на листі і вдодатку до завдання.

Висновки і рекомендації.

Похожие материалы

Информация о работе