Варiантне проектування фундаментiв цивiльного будинку (зі збірного залізобетону та пальового фундаменту з використанням забивних паль), страница 4

Повне найменуван-ня грунту

Глибина залягання підошви,

Щільність грунту, т/м3

Природня вологість, W

Питома вага грунту, кН/м3

Пористість, n

коефіцієнт пористості, е

кофіцієнт водонасичення, Sr

Границя

Число пластичності, Ір

Показник текучості, ІL

Питоме зчеплення,с, кПа

Кут внутр. тертя, φ, град.

Модуль деформації, Е, МПа

Розрахунковий опір, Ro, кПа

Примітка

природного, ρ

сухого, ρd

частинок, ρS

у виваженому стані, ρІ

природна, γ

у виваженому стані, γІ

текучості, WL

пластичності, Wp

1

Рослинний

0,3

1,41

-

-

-

-

15.21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Слабкий грунт

2

Супісок пластичний

3,7

1,76

1.5

2,68

-

0.17

17,27

-

0,44

0,79

0,58

-

-

0,05

0,2

13

24

8,8

240

3

Пiсок пилуватий неоднорідний, середньої щільностi, середнього ступеню водонасичення

5,7

1,83

1.55

2,66

-

0.18

17,95

-

0,42

0,72

0,67

-

-

-

-

2.7

27,4

13,4

150

Пiсок пилуватий неоднорідний, середньої щільностi, водонасичений

6,1

1,97

1.55

2,66

0,97

0.27

19,3

9,49

0,42

0,72

1

-

-

-

-

2.7

27,4

13,4

100

4

Глина напiвтверда

20,0

1,99

1.55

2,72

-

0.28

19.52

-

0.43

0.75

1.01

-

-

0.22

0.09

54

19

21

338,6

Розр-ві показники для грунтів будівельного майданчика, для ІІ-ого граничного стану:

1.  питома вага gІ :

g=15.21/1,05=14,49кН/м3               g=17,95/1,05=17,09кН/м3              

g=17.27/1,05=16,44кН/м    g3аІ=19,3/1,05=18,38кН/м3         

g=19,52/1,05=18,59кН/м3             

2.  питоме зчеплення сі.І :

с2.І=13/1,5=8,7 кПа с3.І=2.7/1,5=1.8 кПа   с3а.І=2.7/1,5=1.8 кПа  с4.І=54/1,5=36 кПа

3.  кут внутрішнього тертя jі.І :

j=24/1,1=21,8град.          j=j3аІ =27,4/1,1=24,9град    j=19/1,1=17,3град

Отримані дані заносимо в таблицю:

Величини розрахункових показників окремих ІГЕ будівельного майданчика.

№ ІГЕ

Для І граничного стану

Для ІІ граничного стану

Питома вага, γІІ, кН/м3

Питоме зчеплення, сІІ, кПа

Кут внутр. тертя, φІІ, град

Модуль деформації Е, МПа

Розрахун-ковий опір, R0, кПа

Питома вага, γІ, кН/м3

Питоме зчеплення, сІ, кПа

Кут внутр. тертя, φІ, град

1

15.21

-

-

-

-

14.49

-

-

2

17,27

13

23

8,8

240

16,44

8,7

21,8

3

17,95

2,7

27,4

13,4

150

17,09

1,8

24,9

19,3

2,7

27,4

13,4

100

18,38

1,8

24,9

4

19,52

54

19

21

338,6

18,59

36

17,3

Висновки по грунтовим умовам будівельного майданчика:

1.   Грунт ІГЕ-1 є сильностисливим, тому в якості природньої основи використовувати не можна;

2.  Грунти ІГЕ-2, ІГЕ-3, ІГЕ-4 придатні для використання їх як природньої основи з розрахунковими показниками, що наведені у таблиці. Причому в якості несучого шару для фундаментів неглибокого закладання необхідно використовувати  ІГЕ-2;