Варiантне проектування фундаментiв цивiльного будинку (зі збірного залізобетону та пальового фундаменту з використанням забивних паль), страница 10


Визначаємо ширину фундамента (R=Rо):

Уточнюємо величину розрахункового опору:k=1.1;  kz=1.0, так як підошви фундамента b<10м

b= 0,98 м –ширина фундамента.

d1 = d = 1,9 м, глибина закладання фундаменту.

db = 1,5 м – глибина підвалу.

Мγqс- коефіцієнти, приймаємо по табл. СНиП 2.02.01-83 для φІІ=24град:

Мγ=0,72

Мq=3,87

Мс=6,45


γІІІ – питома вага грунту ІГЕ-1, що знаходиться вище підошви фундаменту,  γІІІ=15,21 кН/м3, потужність 0,3 м, та супіскiв в межах 1,9-0,3 = 1,6 м, тому:

сІІ = 13кПа, для несучого шару ІГЕ-2, супіску.


Розрахунковий опір супіску ІГЕ-2:


Уточнюємо величину ширини фундамента при R=320.33 кПа:

Величина b2відносно b1змінилась:


Уточнюємо


Уточнюємо величину ширини фундамента при R=316.53 кПа:Величина b3відносно b2змінилась:

Так, як зміна розрахункових параметрів не перевищує 5%, то подальшого уточнення biR не проводимо.

За величиною розрахункової ширини підошви фундамента за табл. приймаємо марку фундаментної плити ФЛ 8.12-3 аналогічно приймаємо стінові блоки ФБС 12.4.6-Т

Складаємо ескіз фундамента для перерізу 5-5, по осям«3»… «5» – (мал.№1)

Поверхню грунта даємо на рівні планування. Рівень ущільнення приймаємо в межах 1.65 …1.75 т/м3. Приймемо грунт місцевий пошарово ущільнений до ρd=1.70 т/м3.

Блоки, що використовуємо мають такі характеристики:

Марка блоку

Розміри, мм

Вага, кН

Клас бетону

ширина

довжина

висота

ФБС 12.4.6.-Т

400

1180

580

6,3

В10

ФБС 12.4.3.-Т

400

1180

280

3,0

В10

ФЛ 8.12-3

800

1180

300

5.2

В15

Виконуємо збір навантажень, що діють по підошві фундамента, враховуючи такі особливості:

Розрахункове навантаження NІІ прикладене по геометричній осі на верхньому обрізі фундамента;

Питома вага грунту зворотньої засипки, якою заповнено пазухи фундамента, влаштовується шляхом пошарового ущільнення з місцевого грунту, звичайно знаходиться в межах 17.0 … 18.5 кН/м3. Для дрібного піску: γІІ = 17.5 кН/м3;

Для зручності розрахунки по збору навантажень у таблиці:

Вид навантажень

Формула визначення і розрахункові величини для визначення навантаження на 1 пог. м

NiII,

кН/м

1

На верхньому обрізі фундамента

NII

(по завданню)

198

2

Стінові фундаментні блоки

(5 рядів)

Nс.б.ІІ

=5(Qb / lb)=5(6.3 / 1,18)=

26,69

3

Фундаментна плита

Nф.бІІ

=Qn / ln=5.2 / 1,18=

4.41

ВСЬОГО

NII

=

229.1


Величина R для прийнятих розмірів фундамента (b = 0.8 м):

Перевіряємо середнє напруження на підошві фундамента:


Недонапруження на підошві фундамента складає:


Недонапруження перевищує 5%, Але мінімальна ширина фундаментної плити – 0.6м для якої не виконується умова σmtR. Тому фундаментну плиту залишимо без змін.

Перевірку залізобетонної за міцністю не виконуємо, так як для прийнятого типорозміру ФЛ 8.12-3 типове армування і товщина плити з умов продавлювання є достатньою (smt = 317,89 кПа) повинні бути менше ніж допустимий тиск на підошві фундамента для І-го граничного стану.

Для розрахунку по несучiй здатностi приймаємо: smtІ = smt·1.15 = 317,89·1.15 = 365.6 кПа. Необхідно прийняти плиту марки ФЛ 8.12-3(3-це група плити по несучій здатності, для якої допустима величина  sІ = 450 кПа). Клас бетону для цієї плити В 15. Цi показники дивились в ГОСТ 13580-85 по таблицям. Клас бетону для стiнових фундаментних блокiв   ФБС 12.4.6 – В10 згiдно з ГОСТ 13579-78.

ПЕРЕРІЗ 6-6.

Вихідні дані: глибина закладання фундаменту: d= 1,9 м; навантаження на верхньому обрізі фундамента для розрахунків за другим граничним станом NІІ = 198 кН/м. Товщина стіни 380 мм.