Розрахунок пальового фундаменту. Розрахунок залізобетонних стрічкових ростверків пальових фундаментів для зовнішніх стін

Страницы работы

Содержание работы

2.2.Розрахунок пальового фундаменту.

Умови несучої здатності ґрунтів підстави одиночної палі або в складі пальового фундаменту має вигляд:

           Fd

N   £   ¾  ,  де:

           ¡K 

N - розрахункове навантаження, передане від спорудження на одиночну палю,

Fd - несуча здатність палі по ґрунті,

¡K - коефіцієнт надійності, призначуваний у залежності від методу          визначення несучої здатності палі по ґрунті.

            Підберемо довжину забивної палі і визначимо її несучу здатність по ґрунті.

            З аналізу ґрунтових нашарувань можна зробити висновок. Як несущий шар доцільно прийняти шар "піски середньої крупності". Тоді довжина забивної палі, складає L = 1,8+0,4+0,8+2,1+0,2+2,7+1,6 = 9,6 м. Приймаємо забивну палю за ДСТ 19804.1-79 перетином 30 х 30 см. Несуча здатність палі визначається у відповідності зі СНиП 2.02.03-85 як сума сил розрахункових опорів ґрунтів основ під нижнім кінцем палі і на її бічній поверхні по формулі:

Fd = ¡C · (¡CR·R·A+U·å ¡CF · fi · hi ), де

¡C - коефіцієнт роботи палі в ґрунті, прийнятий рівним 1,

¡CR, ¡CF - коефіцієнти умов роботи відповідно під нижнім кінцем і на бічній поверхні палі, прийняті для забивних паль, що занурюються дизельними молотами без лідируючих шпар, рівними 1,

A - площа обпирання палі на ґрунті, прийнята рівної площі поперечного перерізу палі. A = 0,3·0,3 = 0.09 м2

U - зовнішній периметр поперечного перерізу палі 0,3·4=1.2 м,

R - розрахунковий опір ґрунту під нижнім кінцем палі.

            Розрахунковий опір ґрунту залежить від виду і стану ґрунту і від глибини занурення палі.

R =  1590 кПа

Fd = 1710,0396 кПа

Визначення кількості паль у пальовому фундаменті

            Розрахункову глибину промерзання ґрунту визначається по формулі:

df = Kn · dfn і залежить  від теплового режиму будинку, від наявності підвалу, конструкції пола .

dfn -  нормативна глибина промерзання ґрунту, dfn = 1,2 м,

Kn - коефіцієнт, що враховує вплив теплового режиму будинку, прийнятий рівним 0,6.

тоді df =1,2 · 0,6 = 1,32 м

            Кількість паль під стіну будинку можна визначити по формулі:

       Fi · gK      1434,8 · 1,4

n = ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 1,2 приймаємо 2 палі.

         Fd           1710,0396

            Відстань між палями (крок паль) обчислюється по формулі:

        mp · Fd     2 · 1710,039

a = ¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 1,2 м

          Fd           1,4 · 1434,8

mp - число рядів паль

            Відстань між рядами паль дорівнює 1,1 м.

            Ширина ростверку в цьому випадку буде дорівнює 1,2 м.

            Власна вага одного погонного метра ростверку визначається по формулі: GIP = b · hp · gb · gf, де

b, hp - відповідно ширина і товщина ростверку, м

gb - питома вага залізобетону, прийнята gb = 24 кН/м3

gf - коефіцієнт надійності по навантаженню, прийнятий  gf = 1,1

            Підставимо у формулу відповідні значення і величини:

GIP = 1,2 · 0,5 · 1,1 · 24 = 23,76 кН/м

            Власна вага групи на уступах ростверку може бути визначена по формулі: GIГР = (b - bc) · h · gI‘ · gf, де:

bc - ширина цокольної частини

h - середня висота ґрунту на уступах ростверку, h = 1,25 м

gI‘ - питома вага ґрунту зворотного засипання, прийнята рівним gI‘= 17 кН/м3

gf - коефіцієнт надійності по навантаженню для насипних ґрунтів gf = 1,15

GIГР = (1,22 - 0,73) · 1,25 · 17 · 1,15 = 18,81 кН/м

             Розрахункове навантаження в площині підошви ростверку:

å FI = FI’ + GIР +GIГР = 1434,8 + 23,76 + 18,81 = 1477,37 кН/м

            Фактичне навантаження, передану на кожну палю стрічкового фундаменту, визначаємо по формулі:

       a · å FI         1,2 · 1477,37

N = ¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 886,42 кН

            m                   2 

            Перевіримо виконання умови несучої здатності ґрунту в підставі палі:

       Fd                         1710,0396

N £ ¾886,,42 £ ¾¾¾¾¾ = 1221,46. Умова виконується.

       gK                             1,4

 


2.3.Розрахунок залізобетонних стрічкових ростверків пальових                   фундаментів для зовнішніх стін.

            Ростверки під стінами цегляних будинків, що опираються на залізобетонні палі, розташовані в два ряди, повинні розраховуватися на експлуатаційні навантаження і на навантаження, що виникають у період будівництва. Розрахунок ростверку на експлуатаційні навантаження варто вести з умови розподілу навантаження у вигляді трикутників з найбільшою ординатою Р, тс/м, над віссю палі, що визначається по формулі:

       q0 · L

P = --------

           a

L - відстань між осями паль по лінії ряду або рядів, [м]

q0 - рівномірно розподілене навантаження від будинку на рівні низу ростверку,   [кН/м]

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Расчетно-графические работы
Размер файла:
37 Kb
Скачали:
0