Розрахунок фундаменту. Розрахунок ростверку

Страницы работы

Содержание работы

2.3. Розрахунок фундаменту.

2.3.1. Збір навантажень на 1 м2 перекриття .

ТАБЛИЦЯ

збору навантажень на перекриття.

п/п

Найменування навантаження

Нормативне значення кН/м²

Коефіцієнт надійності

γf

Розрахункове значення

кН/м²

1

2

3

4

5

1.Постійне навантаження.

1.

Покриття з керамічних плиток t=13мм γ=18 кН/м3

0.24

1.1

0,264

2.

Шар цементного розчину

t=20мм γ=22 кН/м3

0.44

1.1

0.484

3.

З/б плита перекриття

2.5

1.1

2.75

4.

∑пост

3.18

3.498

2.Тимчасове навантаження.

5.

Корисне навантаження

4

1.2

4.8

6.

∑заг

7.18

8.29

2.3.2.Визначення навантаження на обріз фундаменту .

Навантаження на обріз фундаменту складається із: снігового навантаження, конструкцій покриття, колони, конструкцій перекриття, корисного навантаження на перекриття. Навантаження розраховуємо на ПК «ЛІРА» шляхом задання розрахункової схеми поперечної рами будівлі .

Таблиця зусиль , що передаються від каркасу на обріз фундаменту.

Усилия

№ элем

№ сечен

N
(кН)

My
(кН*м)

Qz
(кН)

Тип элем

№ загруж

1

1

-965.194

-62.221

96.985

10

1

1

2

-959.899

170.542

96.985

10

1

4

1

-908.212

59.832

-52.586

10

1

4

2

-902.917

-66.374

-52.586

10

1

6

1

-1092.728

-12.800

37.089

10

1

6

2

-1087.433

76.214

37.089

10

1

8

1

-582.201

31.153

-20.313

10

1

8

2

-576.905

-17.597

-20.313

10

1

9

1

-577.078

105.737

-115.507

10

1

9

2

-571.783

-171.480

-115.507

10

1

Отже, величина розрахункового навантаження складає:

          - для колони крайнього ряду:

N=959.89 кН  М=170.54 кНм  Q=96.98 кН

- для колони середнього ряду :

N=1087,44 кН  М=76,22 кНм  Q=37,09 кН

         Так як величина навантажень відома, то можемо приступати до оброблення результатів інженерно-геологічних вишукувань.

Розрахункова схема

поперечної рами будівлі.


2.3.3.Інженерно-геологічні умови будівельного майданчика.

        В результаті інженерно-геологічних вишукувань було виявлено, що в межах будівельного майданчика залягають наступні види грунтів:

          0.Грунтово-рослинний.

          1.Суглинок легкий пилуватий.

          2.Супісок пилуватий.

          3.Суглинок важкий пилуватий.

          4.Пісок мілкий.

2.3.4.Обробка інженерно-геологічних даних

          1. Аналіз гранулометричного складу грунтів.  

                    -шар 1   Суглинок легкий піщаний

                    -шар 2   Супісок піщаний

                    -шар 3    Суглинок важкий піщаний

                    -шар 4   Пісок дрібний

          2.Визначення числа пластичності Ір грунтів за заданим значенням вологості на границі пластичності Wp  і вологості на границі текучості Wl , і визначення типу пилувато-глинистого ґрунту

                                    Ip=Wl- Wp

                     -шар 1  Ip=0,32-0,21=0,11   тип ґрунту - суглинок

                     -шар 2  Ip=0,26-0,21=0,05    тип ґрунту - супісок

                     -шар 3  Ip=0,13                     тип ґрунту - суглинок    

                     -шар 4  Ip=0                         ґрунт не  відноситься до пилувато - глинистих

          3.Визначення різновиду пилувато-глинистих грунтів

                     -шар 1   суглинок легкий пилуватий

                     -шар2    супісок пилуватий

                     -шар 3   суглинок важкий пилуватий

                     -шар 4   ґрунт не  відноситься до пилувато - глинистих

          4.Визначення показника текучості за значенням природної вологості, вологості на границі пластичності та вологості на границі текучості і висновок про різновид пилувато-глинистих грунтів за показником текучості.

                                     Il=(W-Wp)/(Wl-Wp)

                     -шар 1   Il=-0,15  суглинок твердий

                     -шар2    Il=          -2     супісок твердий

                     -шар 3   Il=-0,22    суглинок твердий

                     -шар4    ґрунт не  відноситься до пилувато- глинистих

Похожие материалы

Информация о работе