Варiантне проектування фундаментiв цивiльного будинку (зі збірного залізобетону та пальового фундаменту з використанням забивних паль), страница 12

5. Розрахунок пальового фундаменту із забивних паль.

Розрахункова схема.

Будемо вважати, що довжина палі, в межах від 0 до (Н-hk), де Н=20.0м – загальна потужність розвіданої товщі.    Н-hk=20.0-1.0=19,0м.

Розрахунок несучої здатностi палi по грунту

Розрахунок пiд середню стiну

Розрахункові навантаження на фундамент: навантаження для першого граничного стану по завданню плюс вага фундаментних блоків на коеф. перевантаження.

під середню стіну: N1/= N/+Nф.бІ= 398.4+(4*7.8+3.7)*1.2=440.28 кН/м

Треба використати такi палi, Щоб отримати несучу здатнiсть для палi перерiзом 250х250-

N1/*k1*Lp.min= N1/*k1*3d=440.28*1.05*3*0.25=346,72 кН

Виходячи з цього приймаємо палю перерiзом 250х250 заглиблюючи її на 1м в IГЕ-4, Конструкцiя пальового фундаменту – ростверк висотою d+0.05=0.25+0.05=0.3 м

Складаємо розрахункову схему

Тепер розрахункова довжина палi  буде Lp=∑hi+∆h=1.7+2.4+1+0.3=5.4м Приймаємо палю довжиною 5,5м. Це вiдповiдає типорозмiру С5,5-25. Розрахунковi шари розбиваємо згiдно з норм, як показано на малюнку.

Визначаємо Fd


Для палі розміром 250*250мм: А = 0,25*0,25 = 0.0625 м2,   u =  4*0,25= 1.0 м

Заглибимо трубчатим молотом, для котрого


Розрахунковий опiр R вирахуємо, дивлячись в таблицю СНиП 2.02.03-85

Для IГЕ-4, де Il=0,09

h=9,7м по подвiйнiй iнтерполяцiї

R7=9700-(9700-6900)*(0.09-0)/(0.1-0)=7180 кПа

R10=10500-(10500-7300)*(0.09-0)/(0.1-0)=7620 кПа

R9.7=7180+(7620-7180)*(9,7-7)/(10-7)=7576 кПа

f визначаємо по табл. СНиП 2.02.03-85

Для IГЕ-2, де Il=0,2

h1=1,7м

H1=2м   f1=42кПа

H2=3.7м   f2=48+(53-48) *(3.7-3)/(4-3)=51.5кПа

Для IГЕ-3, де пiсок пилуватий

h2=1.2м

H2=3.7м   f2=20+(22-20) *(3.2-3)/(4-3)=20.4кПа

H3=4.9м   f3=25+(27-25) *(4.9-3)/(4-3)=28.8кПа

h3=1,2м

H3=4.9м   f3=25+(27-25) *(4.9-3)/(4-3)=28.8кПа

H4=6.1м   f4=31+(33-31) *(6.1-6)/(8-6)=31,1кПа

Для IГЕ-4, де Il=0,09

h4=1,1м

H4=6,1м   f4=58+(62-58) *(6.1-6)/(8-6)=58,2кПа

H5=7.2м   f5=58+(62-58) *(7.2-6)/(8-6)=60,4кПа

Тодi несуча здатнiсть палiС5.5-25

Fd=1.0*(1.0*7576*0.0625+1.0*1.0*(1,7*+1,2*+1,2*+1,1*)= 683,67кН

Допустиме розрахункове навантаження на палю С5.5-25:

Np=Fdg=683.67 /1.4=488.34 кН

Порiвнюючи несучу здатнiсть з табличною несучою здатнiстю залiзобетонної палi бачимо, що умова виконується Np=488.34 кН< Npm=650 кН

Визначення необхiдної кiлькостi паль в пальовому фундаментi

Знаходимо необхідну кількість паль на 1 м погонної довжини під середню стіну:

         

Знаходимо відстань між палями:

Мінімальна відстань між палями може бути рівною 3d=0.75м. Так як lp>3dто ростверк однорядний.Остаточно приймаємо відстань між палями, рівну

Навантаження для першого граничного стану на 1 п.м. фундаменту по пiдошвi ростверку

Вид навантажень

Формула визначення і розрахункові величини для визначення навантаження на 1 пог. м

NiI,

кН/м

1

На верхньому обрізі фундамента

NI

(по завданню плюс фундаментні блоки)

440.28

2

Ростверк

Nф.бІ

Hxbxγm=0.3х0.4х25х1.1=

3,3

ВСЬОГО

NI

=

443,58

Перевiряємо допустимiсть навантаження на одну палю:

N=443,58x1.0=443.58 кН<Nр=488.34 кН

Розрахунок пiд зовнiшню стiну

Розрахункові навантаження на фундамент:

під зовнішню стіну: N2/= N/+Nф.бІ= 312.0+(4*9.4+4.5)*1.2=362.52 кН/м

Визначення необхiдної кiлькостi паль в пальовому фундаментi

Знаходимо необхідну кількість паль на 1 м погонної довжини під середню стіну:

         

Знаходимо відстань між палями:

Мінімальна відстань між палями може бути рівною 3d=0,75м. Тому остаточно приймаємо відстань між палями, рівну lр=1,25м. Так як lp>3d то ростверк однорядний.

Навантаження для першого граничного стану на 1 п.м. фундаменту по пiдошвi ростверку

Вид навантажень

Формула визначення і розрахункові величини для визначення навантаження на 1 пог. м

NiI,

кН/м

1

На верхньому обрізі фундамента

NI

(по завданню плюс фундаментні блоки)

362.52

2

Ростверк

Nф.бІ

Hxbxγm=0.3х0.4х25х1.1=

3.3

ВСЬОГО

NI

=

365.82