Варiантне проектування фундаментiв цивiльного будинку (зі збірного залізобетону та пальового фундаменту з використанням забивних паль), страница 8

сІІ = 13кПа, для несучого шару ІГЕ-2, супіску.


Розрахунковий опір супіску ІГЕ-2:


Уточнюємо величину ширини фундамента при R=329.29 кПа:

Величина b2відносно b1змінилась:


Уточнюємо


Уточнюємо величину ширини фундамента при R=322.50 кПа:Величина b3відносно b2змінилась:

Так, як зміна розрахункових параметрів не перевищує 5%, то подальшого уточнення biR не проводимо.

За величиною розрахункової ширини підошви фундамента за табл. приймаємо марку фундаментної плити ФЛ 12.12-3 аналогічно приймаємо стінові блоки ФБС 12.5.6-Т

Складаємо ескіз фундамента для перерізу 3-3, по осі «Б», – (мал.№1)

Поверхню грунта даємо на рівні планування. Рівень ущільнення приймаємо в межах 1.65 …1.75 т/м3. Приймемо грунт місцевий пошарово ущільнений до ρd=1.70 т/м3.

Блоки, що використовуємо мають такі характеристики:

Марка блоку

Розміри, мм

Вага, кН

Клас бетону

ширина

довжина

висота

ФБС 12.5.6.-Т

500

1180

580

7,8

В10

ФБС 12.5.3.-Т

500

1180

280

3,7

В10

ФЛ 12.12-3

1200

1180

300

8,5

В15

Виконуємо збір навантажень, що діють по підошві фундамента, враховуючи такі особливості:

7.  Розрахункове навантаження NІІ прикладене по геометричній осі на верхньому обрізі фундамента;

8.  Питома вага грунту зворотньої засипки, якою заповнено пазухи фундамента, влаштовується шляхом пошарового ущільнення з місцевого грунту, звичайно знаходиться в межах 17.0 … 18.5 кН/м3. Для дрібного піску: γІІ = 17.5 кН/м3;

9.  Для зручності розрахунки по збору навантажень у таблиці:

Вид навантажень

Формула визначення і розрахункові величини для визначення навантаження на 1 пог. м

NiII,

кН/м

1

На верхньому обрізі фундамента

NII

(по завданню)

332

2

Стінові фундаментні блоки

(5 рядів)

Nс.б.ІІ

=5(Qb / lb)=5(7,8 / 1,18)=

33,05

3

Фундаментна плита

Nф.бІІ

=Qn / ln=8,5 / 1,18=

7,20

ВСЬОГО

NII

=

372,25


Величина Rдля прийнятих розмірів фундамента (b = 1.2 м):

Перевіряємо середнє напруження на підошві фундамента:


Недонапруження на підошві фундамента складає:


Так як недонапруження не перевищує 5%, то прийнятi розмiри фундаментної плити дозволяється залишити без змiн.

Перевірку залізобетонної за міцністю не виконуємо, так як для прийнятого типорозміру ФЛ 12.12-3 типове армування і товщина плити з умов продавлювання є достатньою (smt = 323,32 кПа) повинні бути менше ніж допустимий тиск на підошві фундамента для І-го граничного стану.

Для розрахунку по несучiй здатностi приймаємо: smtІ = smt·1.15 = 323,32·1.15 = 371,8 кПа. Необхідно прийняти плиту марки ФЛ 12.12-3(3-це група плити по несучій здатності, для якої допустима величина  sІ = 450 кПа). Клас бетону для цієї плити В 15. Цi показники дивились в ГОСТ 13580-85 по таблицям. Клас бетону для стiнових фундаментних блокiв   ФБС 12.6.6 – В10 згiдно з ГОСТ 13579-78.

ПЕРЕРІЗ 4-4.

Вихідні дані: глибина закладання фундаменту: d= 1,9 м; навантаження на верхньому обрізі фундамента для розрахунків за другим граничним станом NІІ = 332 кН/м. Товщина стіни 510 мм.

Несучим шаром основи є пластичний супісок ІГЕ-2 з розрахунковими характеристиками: γІІ = 17.27кН/м3, сІІ = 13 кПа, φІІ =24 град та табличним опором Rо = 240 кПа. Для грунту, що залягає вище γІІ = 15,21кН/м3.

Визначаємо ширину фундамента (R=Rо):


Уточнюємо величину розрахункового опору:


k=1.1;  kz=1.0, так як підошви фундамента b<10м

b= 1,64 м –ширина фундамента.

d1 = d = 1,9 м, глибина закладання фундаменту.

db = 0 м – глибина підвалу.

Мγqс- коефіцієнти, приймаємо по табл. СНиП 2.02.01-83 для φІІ=24град: