Принципи побудування та застосування ІВК, страница 18

За виникнення будь-яких причин та обставин, зазначених вище абонент зобов’язаний невідкладно заблокувати сертифікат згідно пункту 3.4.2 та протягом терміну дії блокування виконати операції зі скасування сертифікату згідно пункту 3.4.3.

Дозволяється виконувати безпосередньо скасування сертифікату (обминаючи фазу його блокування), якщо Абонент вважає, що виконання операції відкликання у такий спосіб суттєво не вплине на термін чинності сертифікату, що відкликається.

3.4.2 Порядок блокування сертифікатів

Блокування тимчасово припиняє дію сертифіката. Після блокування сертифіката Абонент зобов’язаний або поновити сертифікат згідно пункту 3.7, або виконати скасування сертифікату згідно пункту 3.5 цього Регламенту. У випадку, якщо Абонент не виконає поновлення сертифіката протягом 1 календарного місяця, сертифікат автоматично скасовується Центром.

Для здійснення блокування сертифіката Абонент подає заяву на блокування до Центру.

Блокування сертифіката здійснюється Центром на підставі заяви, що надходить установленим порядком в Центр в усній або паперовій формі, чи у вигляді електронного запиту.

Часом блокування сертифіката вважається час офіційного повідомлення Абонента про блокування.

Усна заява та заява у вигляді електронного запиту повинна бути підтверджена письмовою заявою Абонента на протязі 7 (семи) робочих днів з часу прийняття Центром усної заяви Абонента або електронного запиту на блокування.

Блокування сертифіката за заявою в усній формі

Заява в усній формі подається в Центр за телефоном.

Заявник повинен повідомити адміністратору реєстрації Центра або віддаленому адміністратору реєстрації наступну інформацію:

- реєстраційний номер Заявника;

- ідентифікаційні дані власника сертифіката;

- ключової фразу парольної автентифікації;

- реєстраційний номер сертифікату.

Заява в усній формі приймається тільки у випадку позитивної автентифікації (збігу парольної фрази переданої в заяві з інформацією з реєстру Абонентів).

Подача і обробка усної заяви здійснюється цілодобово. Обробка усної заяви на блокування сертифіката та інформування Абонента здійснюється протягом тридцяти хвилин з моменту подачі заяви.

Блокування сертифіката за заявою в паперовій формі

Заява в паперовій формі подається в Центр за відповідною формою.

Заява на блокування сертифіката засвідчується власноручним підписом власника сертифіката.

Подача заяви на блокування сертифіката в Центр та її розгляд здійснюється тільки протягом робочого дня.

Обробка заяви в паперовій формі на блокування сертифіката та інформування Абонента про блокування повинні бути здійснені протягом одного робочого дня, що йде за робочим днем, протягом якого була подана заява в Центр.

Блокування сертифіката за електронним запитом

Електронний запит на блокування сертифіката передається у програмно-технічний комплекс Центру у вигляді вкладення електронного поштового листа чи у вигляді HTTP-запиту.

Електронний запит формується Абонентом програмними засобами, які надаються Центром.

Електронний запит на блокування сертифіката засвідчується власним ЕЦП власника сертифіката.

У разі передачі запиту на блокування сертифіката у вигляді HTTP-запиту, обробка запиту та інформування Абонента про блокування здійснюються в режимі реального часу.

У разі передачі запиту на блокування сертифіката засобами електронної пошти, обробка запиту та інформування Абонента про блокування повинні бути здійснені протягом 2 (двох) годин після отримання запиту Центром.

3.4.3 Порядок скасування сертифікатів

Скасування припиняє дію сертифікату. Скасовані сертифікати поновленню не підлягають.

Для скасування сертифіката Абонент подає заяву на скасування до Центру.

Скасування сертифіката здійснюється Центром на підставі заяви, що надходить установленим порядком в Центр в паперовій формі.

Заява на скасування сертифіката подається в Центр за відповідною формою і засвідчується підписом власника сертифіката.

Подача заяви на скасування сертифіката в Центр та її розгляд здійснюється тільки протягом робочого дня.

Обробка заяви на скасування сертифіката та інформування Абонента про скасування повинні бути здійснені протягом одного робочого дня, що йде за робочим днем, протягом якого була подана заява до Центру.