Принципи побудування та застосування ІВК, страница 2

1.3 Вирішення проблеми забезпечення електронного обігу юридично вагомих документів та підвищення відповідальності за надану інформацію установами, що підпорядковуються МОН України (далі Установи МОН) під час їх взаємодії між собою, а також взаємодії з іншими державними установами, організаціями, підприємствами та громадянами України через інформаційно-телекомунікаційні системи є важливою та актуальною задачею. Вона має вирішуватися на єдиній системній основі і повинна сприяти вирішенню завдань, що поставлені Міністром освіти з інноваційного розвитку та забезпечення функціонування **** та ґрунтуватись на використанні сучасних інформаційних технологій.

1.4 Дана Концепція є сукупністю офіційних поглядів керівництва МОН України на цілі, завдання, основні принципи та основні напрямки створення та впровадження системи ЕЦП в ІТС МОН України.

Концепція є основою для:

- формування та проведення єдиної відомчої політики в галузі застосування технологій ЕЦП та електронного документообігу;

- підготовки пропозицій з удосконалення організаційного, нормативного, методичного, науково-технічного та іншого забезпечення системи ЕЦП МОН України;

- прийняття рішень щодо впровадження ЕЦП у практику діяльності Установ МОН та розробки комплексу узгоджених заходів нормативно-правового та організаційно-технічного характеру, спрямованих на впровадження та ефективне застосування системи ЕЦП;

- розробки програми та планів створення та впровадження системи ЕЦП;

- координації діяльності установ МОН інших зацікавлених сторін під час створення, впровадження та застосування системи ЕЦП МОН України.

1.5 У результаті реалізації Концепції очікується створення сучасної ефективної системи електронного цифрового підпису МОН, що забезпечить надання з необхідною якістю таких послуг з безпеки інформації  як цілісність,  справжність, спостережливість та неспростовність інформації, що обробляється  в інформаційно-телекомунікаційних системах МОН.

1.6 Основні положення Концепції ґрунтуються на положеннях та вимогах Законів України „Про електронні документи та електронний документообіг”, „Про електронний цифровий підпис” та Постанови Кабінету міністрів № 373 від 29 березня 2006 р. „Правила захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

1.7.1 Система ЕЦП МОН України – сукупність програмного забезпечення, що обслуговується Акредитованим центром МОН України, а також обчислювальних засобів і баз даних, що є власністю або підконтрольні Установам МОН, призначених для оброблення підписаних ЕЦП електронних документів з метою забезпечення електронного документообігу за правилами, встановленими законодавством України, а також інших регуляторних документів.

1.7.2 Акредитований центр сертифікації ключів МОН України (далі Акредитований центр або АЦСК) – організаційно-технічна система, що призначена для обслуговування посилених сертифікатів відкритого ключа та забезпечення послуг електронного цифрового підпису.

1.7.3 Інформаційно-телекомунікаційні системи МОН (ІТС МОН) - це організаційно-технічні системи, що реалізують інформаційні технології, об’єднують інформаційні (автоматизовані) і телекомунікаційні системи, фізичне середовище, інформаційні ресурси та обслуговуючий персонал, з метою забезпечення функціонування Установ МОН.

1.7.4 Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документу.

1.7.5 Електронний цифровий підпис (ЕЦП) – вид електронного  підпису, отриманого  за результатом певного криптографічного перетворення деякого набору даних, який додається до цього набору даних або логічно поєднується з ним і дає змогу підтвердити його цілісність, справжність та автентифікувати  підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа  та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ЕЦП є обов’язковим реквізитом електронного документу

1.7.6 Надійний засіб електронного цифрового підпису – програмний засіб, програмно-апаратний, або апаратний пристрій, призначений для генерації ключів, накладення та/або перевірки електронного цифрового підпису, що має сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи в сфері криптографічного захисту інформації.