Принципи побудування та застосування ІВК, страница 22

Для перевірки електронних документів, підписаних особистими ключами Абонентів, відповідні сертифікати відкритих ключів яких не є чинними, Центр надає можливість доступу до таких сертифікатів через власний інформаційний ресурс. Додатково забезпечується можливість перевірки статусу сертифіката на момент накладання ЕЦП.

Знищення архівних документів здійснюється комісією, сформованою із посадових осіб Центру при безпосередній участі директора Центру та адміністратора безпеки.

Засоби СУБД, що входять до складу серверу Центру виконують автоматичне резервне копіювання БД. Автоматичне резервне копіювання засобами СУБД виконується на магнітооптичні носії, та на накопичувач на жорстких магнітних дисках. Автоматичне створення резервної копії засобами СУБД виконується раз на добу, під час найменшого завантаження серверу, зазвичай це проміжок часу між 1 та 4 годинами ночі. Додатково виконується автоматична реплікація БД між основним та резервним серверами Центру. Автоматична реплікація виконується один (1) раз на добу, під час найменшого завантаження серверу.

Додатково виконується резервне копіювання БД та журналів аудиту програмно-технічного комплексу в ручному режимі на оптичні носії, або інші з’ємні носії інформації. Копіювання виконується засобами операційної системи або засобами, що надаються із пристроями запису на з’ємні носії.

Під час копіювання створюються дві резервні копії, одна залишається на збереженні у Центрі, інша передається на збереження до ЗАТ „ІІТ” згідно договору про відповідальне зберігання. Після створення нової резервної копії, попередня резервна копія стає архівною. 

Для зберігання носіїв з резервними та архівними копіями виділяється окреме сховище з двома екземплярами ключів і пристроями для опечатування замкових щілин. Один екземпляр ключа від сховища знаходиться в уповноваженої посадової особи центру, яка відповідає за створення та зберігання резервних та архівних копій, а другий – в опечатаному вигляді зберігається у сховищі керівника центру або посадової особи, яка його заміщує.

Незахищений з’ємний носій зберігається в упаковці, що опечатується печаткою уповноваженої посадової особи центру, яка відповідає за створення та зберігання резервних та архівних копій. За відсутності печатки зазначена особа власноручно підписує упаковку. Окрім цього на упаковці вказується номер копії, та ведеться журнал, у якому реєструється створення копії, зокрема її номер, дата та час створення, ПІБ, посада та особистий підпис особи, що створила копію.

Архівні копії журналів аудиту ПТК Центру зберігаються в приміщенні Центру не менше двох років. Окрім цього ведеться журнал, у якому реєструється факт передачі резервної копії на зберігання до ЗАТ „ІІТ”, зокрема її номер, дата та час передачі, ПІБ, посада та особистий підпис особи, що отримала резервну копію. Відповідальність за контроль автоматичного резервного копіювання, та виконання резервного копіювання в ручному режимі покладається на системного адміністратора Центру. Адміністратор безпеки періодично контролює процес створення та зберігання резервних копій.

6.4 Порядок синхронізації часу у ПТК Центру

Для синхронізації системних годинників технічних засобів, що входять до складу ПТК Центру створено спеціальний програмно-апаратний комплекс синхронізації часу.

Комплекс забезпечує отримання значення точного часу з 4-12 супутників та синхронізацію системних годинників технічних засобів ПТК.

До складу комплексу входять такі програмні та апаратні засоби:

–  GPS-приймач;

–  програмний комплекс сервера синхронізації часу;

–  програмний комплекс клієнта синхронізації часу.

GPS-приймач може отримувати інформацію від 4-12 супутників. Мітки точного часу отримуються у всесвітній шкалі UTC із точністю 1 с.

GPS-приймач має свідоцтво про державну метрологічну атестацію.

Сервер синхронізації встановлюється на РС системного адміністратора та синхронізує системний годинник у відповідності до значення часу що отримується за допомогою GPS-приймача.

На всіх РС та серверах що входять до складу ПТК Центру встановлюється клієнт синхронізації часу. Клієнт синхронізації часу за заданим інтервалом здійснює зчитування значення часу з сервера синхронізації та у відповідності до цього значення встановлює системний год.