Принципи побудування та застосування ІВК, страница 11

–  організація експлуатації та технічного обслуговування програмно-технічного комплексу Центру;

–  підтримка електронного інформаційного ресурсу Центру;

–  адміністрування засобів програмно-технічного комплексу Центру;

–  участь у впровадженні та забезпеченні функціонування комплексної системи захисту інформації;

–  ведення журналів аудиту подій, що реєструються засобами програмно-технічного комплексу Центру;

–  встановлення та налагодження програмного забезпечення системи резервного копіювання;

–  формування та ведення резервних копій загальносистемного та спеціального програмного забезпечення програмно-технічного комплексу;

–  забезпечення актуальності еталонних, архівних і резервних копій реєстрів сертифікатів, що створюються в Центрі, їх зберігання.

4.4.5 Відокремлені пункти реєстрації

До складу відокремлених пунктів реєстрації входять:

–  оператор реєстрації (діловод);

–  адміністратор реєстрації.

Функції та завдання відокремлених пунктів реєстрації:

–  встановлення осіб, які звернулися до Центру з метою формування сертифіката;

–  перевірка даних, обов’язкових для формування сертифіката, а також даних, які вносяться у сертифікат на вимогу Абонента;

–  укладення договорів про надання послуг ЕЦП;

–  ведення реєстрації Абонентів (заявників);

–  отримання від Абонентів заявок на формування, скасування, блокування та поновлення сертифікатів ключів;

–  надання допомоги Абонентам під час генерації особистих та відкритих ключів у разі отримання від них відповідного звернення та вживання заходів щодо забезпечення безпеки інформації під час генерації;

–  перевірка законності звернень про блокування, поновлення та скасування сертифікатів;

–  надання Абонентам консультацій щодо умов та порядку надання послуг електронного цифрового підпису;

–  представництво інтересів МОН України у відповідному регіоні.

16..5 Призначення, зміст та застосування регламенту АЦСК .

Прим. № __

погоджено

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДСТСЗІ СБ України

_____________К. Бойко

“___”________ 200_ р.

Міністр освіти та науки України

_____________ С. Ніколаєнко

“___”_________ 200_ р.

Регламент

ЦентрУ сертифікації ключів

Міністерства освіти та науки України

На 24 аркушах

погоджено

Директор ЦСК

МОН України

_____________

“___”_________ 200_ р.

Харків 200_ р.

ЗМІСТ

анотація. 29

Статус Регламенту. 29

Порядок внесення змін та доповнень до Регламенту. Ошибка! Закладка не определена.

1 Загальні відомості про центр. 30

1.1 Ідентифікаційні дані Центру. 30

1.2 Сфера та підстави діяльності Центру. 30

1.3 Послуги ЕЦП, що надаються Центром. 30

1.4 Відокремлені пункти реєстрації 31

2 права та обов’язки центру та Абонентів. 31

2.1 Центр сертифікації ключів. 31

2.2 Абоненти Центру сертифікації ключів. 32

2.3 Відповідальність. 33

2.4 Порядок розв’язання спорів та вирішення конфліктних ситуацій. 34

3 опис умов, процедур та механізмів, пов’язаних з наданням центром послуг абонентам. 35

3.1 Порядок реєстрації та ідентифікації Абонентів. 35

3.2 Порядок генерації ключів Абонента. 35

3.3 Порядок формування сертифікатів та надання їх Абонентам. 36

3.4 Порядок блокування, поновлення та скасування сертифікатів. 36

4 порядок розповсюдження (публікаціЇ) інформації центром. 39

4.1 Інформаційний ресурс Центру. 39

4.2 Порядок публікації сертифікату Центру та сертифікатів серверів Центру. 39

4.3 Порядок публікації сертифікатів Абонентів. 39

4.4 Порядок публікації списків відкликаних сертифікатів. 39

5 харатеристика Автоматизованої системи Центру. Ошибка! Закладка не определена.

5.1 Фізичне середовище. Ошибка! Закладка не определена.