Принципи побудування та застосування ІВК, страница 12

5.2 Програмно-технічний комплекс Центру. Ошибка! Закладка не определена.

5.3 Комплексна система захисту інформації Центру. Ошибка! Закладка не определена.

5.4 Організаційна структура Центру. Ошибка! Закладка не определена.

6 опис процедур та механизмів, пов’язаних з функціонуванням Центру. 39

6.1 Управління ключами Центру. 39

6.2 Перелік конфіденційної та відкритої інформації, що обробляється в Центрі 41

6.3 Порядок архівного зберігання документованої інформації 41

6.4 Порядок синхронізації часу у ПТК Центру. 42

анотація

Статус Регламенту

Даний Регламент є нормативним документом, що визначає організаційні, технічні та інші умови діяльності Центру сертифікації ключів Міністерства освіти та науки України під час надання послуг електронного цифрового підпису, встановлює порядок роботи центру сертифікації ключів з надання послуг електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП).

Норми цього Регламенту поширюються на:

- центр сертифікації ключів (далі – Центр);

- відокремлені пункти реєстрації заявників (далі – Відокремлені пункти реєстрації);

- користувачів послуг (далі – Абонентів): юридичних осіб публічного та приватного права всіх форм власності, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб – громадян України, осіб без громадянства, іноземців.

Чітке дотримання та виконання умов Регламенту для вищенаведених осіб є обов’язковим.

Будь-яка зацікавлена особа може ознайомитися з положеннями Регламенту на електронному інформаційному ресурсі, в офісах Центру та його відокремлених пунктів.

Регламент розроблений у відповідності до:

- Закону України “Про електронний цифровий підпис”;

- Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 680;

- Порядку акредитації центру сертифікації ключів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року № 903;

- Наказ ДСТСЗІ СБ України від 10.05.2006 №50 "Про внесення змін до Правил посиленої сертифікації".

Терміни та визначення, що вживаються в цьому Регламенті, визначені вищенаведеними нормативними актами.

1 Загальні відомості про центр

1.1 Ідентифікаційні дані Центру

Повне найменування:

Юридична адреса:

Адреса розміщення Центру:.

Тел/факс:

Код ЄДРПОУ:

П/р.

Електронна поштова скринька (e-mail):

Електронна адреса електронного інформаційного ресурсу (web-сайту):

1.2 Сфера та підстави діяльності Центру

Центр здійснює свою діяльність в сфері електронного документообігу, застосування ЕЦП органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами.

Діяльність Центру не поширюється на відносини, що виникають під час використання інших видів електронного підпису, в тому числі переведеного у цифрову форму зображення власноручного підпису.

Центр надає послуги ЕЦП та здійснює діяльність на підставі:

....

1.3 Послуги ЕЦП, що надаються Центром

Під послугами електронного цифрового підпису розуміється надання у користування  засобів електронного цифрового підпису, допомога при генерації відкритих та особистих ключів, обслуговування сертифікатів ключів (формування, розповсюдження, скасування, зберігання, блокування та поновлення), надання інформації щодо чинних, скасованих і блокованих сертифікатів ключів, послуги фіксування часу, консультації та інші послуги, визначені Законом України від 22.05.2003 р. N 852-IV “Про електронний цифровий підпис”.

Перелік послуг ЕЦП, що надаються Центром:

1)  обслуговування сертифікатів відкритих ключів (далі – сертифікатів) Абонентів, що включає:

- реєстрацію Абонентів;

- надання Абонентам засобів ЕЦП та шифрування даних, засобів генерації особистих і відкритих ключів;

- сертифікацію відкритих ключів Абонентів;

- розповсюдження сертифікатів;

- управління статусом сертифікатів та розповсюдження інформації про статус сертифікатів;

2)  надання послуг фіксування часу.

Окрім надання послуг ЕЦП, Центр надає консультаційні послуги за зверненням Абонентів.