Принципи побудування та застосування ІВК, страница 8

Всі вхідні і міжкімнатні двері між приміщеннями робочої зони та приймальні, а також зовнішній фасад будинку знаходяться під постійним контролем служби охорони.

Приміщення Центру обладнані системою охоронної та пожежної сигналізації, а також системою відеоспостереження.

Електроживлення Центру виконане від двох незалежних вводів: основного та резервного. Резервний ввід електроживлення – від пересувної електроустановки.

Ввідні кабелів прокладені в заземленій металевій трубі. Проводи електроосвітлювальної та розподільної мереж окремої групи приміщень екрановані від робочого контуру заземлення.

Усі розетки та електроарматура світильників заземлені. Чергове (аварійне) освітлення встановлене на виходах з приміщень.

Для забезпечення необхідного рівня захисту інформації, яка циркулює у спеціальних приміщеннях, виконані роботи щодо екранування приміщення від електромагнітного випромінювання засобів обчислювальної техніки.

Для заземлення металоконструкцій спеціальних приміщень влаштований окремий захисно-сигнальний контур заземлення. Електроживлення та сигналізація вводиться в екрановане приміщення через перешкодоподавлюючі фільтри. Екрани кабелів заземлені в місцях встановлення фільтрів.

Підключення серверів Центру, що розміщені у спеціальному приміщені, виконане через волоконно-оптичні лінії зв’язку.

Захист від витоку інформації по кабелях електроживлення здійснений встановленням загального мережевого 3-х фазного фільтру у вводно-розподільчий шафі і однофазних фільтрів на вводі в спеціальні приміщення.

4.1.2 Пропускний і внутрішній режим

Пропускний і внутрішній режим передбачає порядок допуску співробітників і представників інших організацій на територію Центру, порядок внесення і винесення матеріальних цінностей, а також виконання особами, що перебувають на території Центру, встановлених вимог режиму й розпорядку робочого дня.

Відповідальність за організацію охорони, стан перепускного й внутрішнього режиму Центру в цілому покладається на службу охорони.

Загальне керівництво й контроль за організацією охорони, станом перепускного й внутрішнього режиму здійснює керівник служби захисту інформації Центру.

Старший служби охорони з питань забезпечення охорони, перепускного й внутрішнього режиму підпорядковується директору Центру та безпосередньо керівнику служби захисту інформації Центру.

Особи, що порушують перепускний і внутрішній режим, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

4.2 Програмно-технічний комплекс Центру

Програмно-технічний комплекс Центру є технічною основою автоматизованої системи Центру та забезпечує технологічну реалізацію наступних регламентних процедур Центру з обслуговування сертифікатів Абонентів:

–  реєстрацію Абонентів, які обслуговуються Центром;

–  ведення реєстру Абонентів;

–  додавання, зміну та видалення реєстраційних даних Абонентів з реєстру Абонентів;

–  архівування та резервне копіювання реєстру Абонентів;

–  приймання та реєстрація запитів Абонентів на формування сертифікатів;

–  формування сертифікатів;

–  внесення сформованих сертифікатів у реєстр сертифікатів;

–  архівування та резервне копіювання реєстру сертифікатів;

–  приймання та реєстрацію запитів Абонентів на скасування, блокування чи поновлення сертифікатів;

–  скасування, блокування або поновлення сертифікатів на основі запитів;

–  зберігання запитів, отриманих від Абонентів, у базі даних запитів;

–  архівування та резервне копіювання бази даних запитів;

–  внесення інформації про поточний статус сертифіката до реєстру сертифікатів;

–  формування списків відкликаних сертифікатів користувачів;

–  публікацію списків відкликаних сертифікатів у загальнодоступні каталоги (LDAP-каталоги) та на інформаційному ресурсі Центру (web-сторінці);

–  надання доступу користувачів до списків відкликаних сертифікатів у загальнодоступних каталогах (LDAP-каталогах) та на інформаційному ресурсі Центру (web-сторінці);

–  інформування Абонентів про зміну статусу сертифікатів засобами електронної пошти;

–  надання послуг фіксування часу;