Структура, мета і завдання дисципліни "Психологія", її місце в навчальному процесі. Зміст дисципліни, страница 12

Модульна контрольна робота є самостійною роботою студентів і дозволяє перевірити ефективність опрацювання спеціальної літератури й засвоєння знань.

Специфіка контрольної роботи з психології полягає в тому, що вона пов’язана з опрацюванням психологічної літератури. Модульна контрольна робота з психології складається із питань закритого та відкритого тестування.

Кожний студент отримує свій варіант роботи, у якому по 30 тестових питань закритого типу і 22 теоретичних питань курсу (відкрите тестування).

Під час виконання закритого тестування студент має вибрати із запропонованих 1 правильну відповідь.

Відкрите тестування передбачає письмовий виклад двох запропонованих викладачем питань.

Письмовий виклад питань передбачає вміння грамотно формулювати думки, логічно і послідовно мислити, робити висновки та узагальнення.

Тематика контрольної роботи, зміст завдань спрямовані на перевірку ефективності засвоєння знань.

3.4 Перелік теоретичних питань відкритого тестування, що виносяться на модульну контрольну роботу

1. Психологія як наука.

2. Основні галузі психологічних знань.

3. Організаційні методи дослідження.

4. Емпіричні методи дослідження у сучасній психології.

5. Поняття про діяльність.

6. Структура діяльності.

7. Праця – основний вид діяльності.

8. Навчання – основний діяльності.

9. Гра – основний вид діяльності.

10. Поняття про групи.

11. Поняття про колектив.

12. Конфлікт у міжособистісних стосунках.

13. Міжособистісні стосунки у групі.

14. Психологічна сумісність у міжособистісних стосунках.

15. Поняття про сприймання.

16. Поняття про відчуття.

17. Поняття про увагу та її види.

18. Властивості уваги.

19. Поняття „пам’ять” та її види.

20. Поняття про мислення та його види.

21. Операції мислення.

22. Форми мислення.

23. Індивідуальні властивості мислення.

24. Поняття про уяву.

25. Поняття про спілкування.

26. Типові викривлення сприймання та розуміння людей.

27. Поняття про компетентність у спілкуванні (принципи спілкування з людьми).

28. Психологія міжособистісного впливу.

29. Спілкування як сприймання людиною іншої людини.

30. Способи, що дозволяють сподобатися людям.

31. Способи, що змусять людину прийняти Вашу точку зору.

32. Уміння слухати, види слухання.

33. Поведінка людини у конфліктній ситуації.

34. Типи темпераментів.

35. Поняття про характер.

36. Поняття про темперамент.

37. Характер і його структура.

38. Поняття про здібності та їх види.

39. Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови.

40. Психічний розвиток людини та його фактори.

41. Гетерохронність і сенситивні періоди розвитку.

42. Періодизації психічного розвитку.

43. Поняття соціальної адаптації. Психологічний захист.

44. „Я-концепція” як соціально-психологічний феномен.

3.5. Приклади текстових завдань (закрите тестування)

1.  Якого з цих етапів розвитку психології в дійсності не було:

а) психологія як „наука про душу”;

б) психологія як „наука про свідомість”;

в) психологія як „наука про поведінку”;

 г) психологія як „наука про мислення”?

2. Яка з галузей психологічної науки займається діагностикою та усуненням психологічних проблем конкретних людей чи людських спільнот:

а) загальна психологія;

б) прикладна психологія;

в) практична психологія?

3. За пропонованим описом визначте метод дослідження.

Людину вміщують в ізольовану кабіну, в спеціальному шоломі закріплюють прилади, за допомогою яких досліджуються біоструми мозку під впливом різних подразників чи за різного стану організму. Досліджуваний перед проведенням досліду одержує відповідну інструкцію. Всі отримувані показники фіксуються точною апаратурою:

а) психологічні тести;

б) природний експеримент;

в) метод вивчення продуктів діяльності;

г) лабораторний експеримент?

4. Діяльність людини, спрямована на змінювання та перетворення дійсності заради задоволення своїх потреб, на створення матеріальних і духовних цінностей, називається: