Структура, мета і завдання дисципліни "Психологія", її місце в навчальному процесі. Зміст дисципліни

Страницы работы

Содержание работы

1. Структура дисципліни

1.1. Структура дисципліни (групи СТ)

М О Д У Л І,

або теми

(для дисциплін, що складаються з одного змістового модуля)

Обсяги занять у годинах

Лекції

Практичні (семінари)

Індив. роботи

Усього аудиторних

Сам. робота

Разом

1.Психологічна наука, її розвиток та сучасний стан.

2

2

-

4

2

8

2.Основні галузі психологічного знання. Інженерна психологія.

2

2

-

4

2

6

3. Проблема особистості у психології.  Спрямованість як провідна підструктура особистості.

2

2

-

4

3

7

4.Психологічні засади діяльності та здібностей людини.

2

2

-

4

4

8

5. Психічні процеси, їх функції та розвиток.

6

4

-

10

4

12

6. Темперамент і характер.

4

4

-

8

4

12

7. Основи психології спілкування.

4

4

-

8

4

12

8.Розвиток особистості. “Я-концепція”. Психологічний захист.

9. Емоційні стани людини та їх корекція.

2

2

2

2

-

-

4

4

4

4

8

8

Усього за  семестр

26

24

-

50

31

81

Усього з дисципліни

26

24

-

50

31

81

1.2. Структура дисципліни (групи СВ)

М О Д У Л І,

або теми

(для дисциплін, що складаються з одного змістового модуля)

Обсяги занять у годинах

Лекції

Практичні (семінари)

Індив. роботи

Усього аудиторних

Сам. робота

Разом

1.Психологічна наука, її розвиток та сучасний стан.

2

2

-

4

4

10

2.Основні галузі психологічного знання. Інженерна психологія.

2

2

-

4

4

8

                      ……               Продовження таблиці 1.2. Структура дисципліни (групи СВ)

3. Проблема особистості у психології.  Спрямованість як провідна підструктура особистості.

2

2

-

4

4

8

4.Психологічні засади діяльності та здібностей людини.

2

-

2

4

6

5. Психічні процеси, їх функції та розвиток.

6

2

-

8

6

12

6. Темперамент і характер.

4

2

-

6

5

11

7. Основи психології спілкування.

4

2

-

6

6

12

8.Розвиток особистості. “Я-концепція”. Психологічний захист.

9. Емоційні стани людини та їх корекція.

2

2

2

-

2

4

4

4

6

8

Усього за  семестр

26

14

-

40

41

81

Усього з дисципліни

26

14

-

40

41

81

1.3. Структура дисципліни (групи СЕ)

М О Д У Л І,

або теми

(для дисциплін, що складаються з одного змістового модуля)

Обсяги занять у годинах

Лекції

Практичні (семінари)

Індив.роботи

Усього аудиторних

Сам. робота

Разом

1.Психологічна наука, її розвиток та сучасний стан. Основні галузі психологічного знання. Інженерна психологія.

2

2

-

4

6

12

2. Проблема особистості у психології.  Спрямованість як провідна підструктура особистості.

2

-

-

2

6

8

3. Психологічні засади діяльності та здібностей людини.

2

-

-

2

6

8

4. Психічні процеси, їх функції та розвиток

6

2

-

8

8

14

5.. Темперамент і характер.

2

2

-

4

7

11

6. Основи психології спілкування.

2

2

-

4

8

12

7 Розвиток особистості. “Я-концепція”. Психологічний захист.

2

-

-

2

6

8

Продовження таблиці 1.2. Структура дисципліни (групи СЕ)

Похожие материалы

Информация о работе