Сутність економічної безпеки підприємства. Сутність системи економічної безпеки підприємства. Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства. Методи оцінки ризиків, страница 8

анархічний рівень. В основному такий рівень розвитку системи ЕБ характерний для підприємств, на яких немає прогресивної техніки, технології і які є неконкурентоспроможними. Інтерес до цього підприємства у конкурентів не виникає. Основним завданням роботи системи безпеки на цьому рівні є «пробудження  підприємства від сплячки» - на будь-якому підприємстві завжди є конкурентоспроможні моменти і місце для інноваційних та інвестиційних впливів;

емпіричний рівень. Тут необхідно працювати з тією ситуацією, що має місце бути. Методи і способи захисту ввикористовються не в чітко вибудуваній системі, але методом проб і помилок. Причому найбільш сприятливо, якщо використовується чужий досвід. Профілактичні дії не проводяться. Служба безпеки підключається тільки після здійснення несприятливої події. Питання про ефективність проведених заходів не ставляться;

науковий рівень. На цьому рівні ситуація змінюється. Служба ЕБ працює системно і планово. Виробляється аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, установлюються джерела загроз, формуються попереджувальні дії, які активізуються, якщо буде потреба. Крім цього, служба безпеки постійно контролює ситуацію.

2.3. Принципи формування системи економічної безпеки підприємства. Ознаки економічної безпеки підприємства

Незважаючи на унікальність кожної системи безпеки, ряд принципів її формування  необхідно враховувати завжди:

-  система економічної безпеки підприємства повинна бути побудована виходячи з рівня розвитку, цілей, структури підприємства, положення підприємства на ринку, можливих ризикових ситуацій, політичного положення і т.д.;

-  система ЕБП повинна бути побудована на сполученні запобіжних заходів, які не дозволять відбутися негативній події, і заходів, які виникають у випадку появи реальної загрози та необхідності її нейтралізувати або мінімізувати наслідки;

-  не можна відокремлювати систему забезпечення економічної безпеки підприємства, тому що вона є складовою частиною безпеки галузі, економіки країни і т.д. Дуже багато завдань безпеки не можуть бути вирішені самостійно, відокремлено від системи безпеки більш високого рівня. Мається на увазі законодавча база, політичні рішення і  т.д.;

-  система ЕБП повинна ґрунтуватися на принципі диференційованості, тобто вибір заходів щодо подолання виниклих загроз відбувається залежно від характеру загрози і ступеня важкості її наслідків;

-  система безпеки підприємства повинна бути комплексною, тобто необхідні зусилля, спрямовані одночасно на всі складові економічної безпеки в комплексі, а не на одну або декілька. Тільки комплексні дії можуть дати реальний результат;

-  система економічної безпеки повинна бути адаптивною, тобто завжди мати можливість переорієнтації свого потенціалу за необхідністю, пов'язаного із зовнішніми або внутрішніми змінами;

-  система економічної безпеки підприємства повинна постійно вдосконалюватися і мати здатність розвиватися;

-  система економічної безпеки повинна бути побудована таким чином, щоб вона могла створювати прогнози або в крайньому випадку на ранніх стадіях виявляти різні негативні фактори, а також вживати заходів з їхнього запобіганню або нейтралізації;

-  система економічної безпеки повинна бути організована таким чином, щоб витрати на її зміст і забезпечення були економічно виправдані та не перевищували той оптимальний рівень, при якому губиться їхня доцільність;

-  всі елементи економічної безпеки повинні бути взаємозалежні та взаємодіяти один з одним на основі принципу досягнення загальної стратегічної мети;

-  система ЕБ повинна бути побудована на принципі законності.

Таким чином, напрямок дій із забезпечення економічної безпеки являє собою складну систему аналізу, заходів, рішень в області безпеки, що створює сприятливі умови для ведення бізнесу та досягнення його цілей.

Ознаки економічної безпеки підприємства: