Сутність економічної безпеки підприємства. Сутність системи економічної безпеки підприємства. Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства. Методи оцінки ризиків, страница 12

-  поглинання відбувається, коли одна компанія стає власником і отримує контроль над іншою компанією, її дочірньою фірмою або активами. Про захоплення компанії (takeover) або викуп говорять у випадку зміни її основного власника [36];

-  у США і Великобританії «недружні поглинання» мають зовсім інше значення, відмінне від вітчизняного, та означає скупку акцій на ринку, здійснювану проти волі менеджменту компанії і (або) власників найбільш великих пакетів акцій;

-  рейдерство – це професійна діяльність з керування корпоративними конфліктами з метою одержання можливості розпоряджатися компанією, включаючи її бізнес, активи, потенціал та інше, або з метою одержання від компанії матеріальної вигоди на позаекономічних підставах без установлення контролю;

-  рейдерство - це недружнє поглинання майна, земельних ділянок, прав власності, здійснюване з використанням недостатньої правової бази та з корупційним використанням державних, адміністративних і силових ресурсів;

-  рейдерство - це спосіб перерозподілу власності, що, власне кажучи, є силовим, а за формою убрано в деякі юридичні процедури.

Відмінність рейдерства і недружнього поглинання в тім, що:

-  недружнє поглинання - це легальна форма захоплення власності.

-  у недружнім поглинанні відсутня силова складова.

Основні методи захоплення власності:

1.  Шахрайство.

2.  Гринмейл (green mail – зелена пошта).

3.  Силове захоплення.

4.  Банкрутство підприємства.

5.  Адміністративні методи.

6.  Скупка акцій.

Види рейдерства

1.  Біле рейдерство або гринмейл – найпоширеніше на Заході. Застосовується за допомогою досвідчених юристів. Полягає в організації тиску на підприємство несилового характеру: страйку, перевірки контролюючими органами. Створюють умови, коли підприємству стає складно вести свою діяльність.

2.  Сіре рейдерство – м'який варіант захоплення. Наприклад, тиск на суддю або інші законодавчі органи з метою прийняття сприятливого для рейдера рішення.

3.  Чорне рейдерство – криміналізований різновид захоплення. Всі методи незаконні, пов'язані з фізичним насильством, наприклад: підкуп, шантаж, підробка реєстру акціонерів та ін.

Причини рейдерства в Україні:

-  корумпованість судів;

-  недосконалість законодавчої системи;

-  неефективність використання власності;

-  відсутність забезпечення гарантій приватної власності;

-  безтурботність підприємців: поки не почнуться проблеми, про безпеку ніхто не турбується;

-  відсутність системи ринкових регуляторів і прогнозування ситуації;

-  зростання активів підприємств. Існує безліч підприємств, які самі не представляють нічого, але є цінними як майновий комплекс;

-  відсутність незалежної і не корумпованої слідчої структури;

-  захопити підприємство набагато дешевше, ніж купити.

Але незважаючи на все це рейдерским атакам можна протистояти.

Способи захисту від рейдерства:

-  неможливо атакувати підприємство, якщо 51% акцій консолідований керівництвом;

-  створення законопроекту про врегулювання корпоративних конфліктів;

-  ліквідація корупції;

-  введення методів соціального прогнозування;

-  удосконалювання законодавства, забезпечення гарантій приватної власності;

-  створення законодавчо обговорених умов зборів акціонерів, продажу акцій та ін.;

-  створення некорумпованої слідчої структури;

-  розвиток демократичних інститутів влади: незалежних засобів масової інформації, незалежної влади та ін.;

-  створення реєстрів підприємств, що є незалежними та добре охороняються.

2.6. Економічні підходи до забезпечення економічної безпеки підприємства

В економічній літературі існують такі основні економічніпідходи до забезпечення економічної безпеки:

-  мінімізація витрат;

-  метод оцінки вартості негативної події;

-  статистичний метод;

-  методи керування ризиком.