Сутність економічної безпеки підприємства. Сутність системи економічної безпеки підприємства. Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства. Методи оцінки ризиків, страница 11

8.  Складне – нестабільне середовище має найвищий рівень невизначеності. Збільшується кількість зовнішніх факторів, до того ж вони постійно і непередбачено змінюються. Відповідно зростає конкуренція на ринку. Процес прогнозування і планування стає досить складним. Оцінити інформацію дуже важко внаслідок великої кількості постійно включених факторів, що змінюються. До того ж стає неможливим базування на минулих тенденціях. Це стосується  підприємств, що працюють на ринку точних технологій.

Таким чином, підприємства повинні при прийнятті стратегічних рішень орієнтуватися на стан зовнішнього середовища. Досить важливо й те, щоб структура або система керування організації відповідала зовнішньому середовищу, в оточенні якого вона перебуває.

Якщо з якоїсь причини підприємство не може реагувати на загрозу, то викликані цією загрозою втрати будуть зростати.

Оптимальний варіант для підприємства полягає у тому, щоб перетворити загрозу в сприятливу можливість: знайти таку стратегію дій, що дозволить не тільки компенсувати втрати, але й збільшити прибуток.

Щоб не втратити переваги, створювані прогнозуванням, необхідно не тільки вдосконалювати прогнозування, але одночасно підвищувати готовність керівників ураховувати довгострокові прогнози, незважаючи на їхню певну розпливчастість і неповноту.

Також для зниження невизначеності зовнішньої обстановки можливо застосовувати такі контрзаходи:

метод адаптації. Підприємство може адаптуватися до зовнішнього середовища з метою добитися їхньої відповідності параметрам зовнішнього середовища, що змінюються;

метод приведення. Підприємство намагається привести зовнішні умови  у відповідність до своєї стратегії.

Для методу адаптації характерні такі стратегії:

1.  Диверсифікованість. Припускає проникнення фірми в інші галузі виробництва. Існує два види диверсифікованості: горизонтальна (впровадження у родинні галузі) і вертикальна (впровадження у неспоріднені галузі). Диверсифікованість може здійснюватися за допомогою таких дій: придбання або поглинання підприємств, створення нового підприємства.

2.  Зміна кадрової політики.

3.  Одним з місцевих методів уникнення невизначеності зовнішнього середовища є метод відходу від наслідків. Суть цього методу полягає у спробі підприємства зменшити наслідки від негативної події, що відбулася. Ця стратегія недовготривала і постійно застосовувати її не можна. Наприклад, коли підприємство розпродає залишки продукції, що залежалася на складі, за собівартістю або нижче.

Що стосується другого методу - методу приведення, то тут існують такі можливості:

злиття. Об'єднання ресурсів декількох підприємств створює структуру з більш значними конкурентними перевагами, необхідними для досягнення успіху;

реклама;

Юридичні важелі. Мова йде про висновок договорів про застереження різних негативних обставин;

лобіювання. Лобіювання може бути визначене як використання впливу окремих осіб, соціальне та політичне положення яких дозволяє сприяти досягненню вигідного для організації результату при прийнятті рішень.

2.5. Рейдерство

Поняття «рейдер» утворилося разом з прагненням Великобританії колонізувати острови і затвердити себе на правах морської держави. Тоді рейдерами називали військові кораблі, що охороняють береги Англії та знищують військові і торговельні кораблі інших країн. Пізніше рейдерами стали називати корсарів.

Поняттю рейдерства надається безліч визначень, приведемо деякі з них:

-  рейдерство - це незаконне, протиправне, відібрання власності;

-  рейдерство - це одержання контролю одного підприємства над іншим законними і незаконними методами;

-  рейдерство – це незаконні спроби відібрати або ліквідувати бізнес. Причому якщо термін «корпоративне захоплення» має ознаки порушення закону, то «недружнє поглинання» є легальними, законними методами ведення бізнесу;