Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 14

47.  Лапин Е.В. Оценка экономического потенциала предприятия и механизм ее реализации. // http://visnyk.sumdu.edu.ua/ua/arhiv/2004.html

Тематика контрольних робіт для заочників

Заочники виконують контрольну роботу, яка складається з двох частин – теоретичної і практичної. Теоретична частина містить стислу відповідь на питання, перелік яких наведений в методичних вказівках до контрольної роботи (знаходяться у друці).

Питання до іспиту

1.  Історія виникнення і етимологія поняття потенціалу

2.  Поняття “ економічний потенціал підприємства”

3.  Сутність виробничого потенціалу підприємства і його відмінність від економічного потенціалу

4.  Ознаки потенціалу підприємства

5.  Сутність, переваги і недоліки ресурсного підходу до визначення економічного потенціалу підприємства.

6.  Відмінність економічного потенціалу підприємства від виробничої потужності і виробничих  резервів

7.  Поняття системи, властивості систем

8.  Підприємство як складна виробнича система

4  Структура економічного потенціалу підприємства

9.  Взаємозамінність елементів як властивість виробничого потенціалу підприємства

5  Шляхи оптимізації структури потенціалу підприємства

10. Різні підходи до визначення структури економічного і виробничого потенціалу підприємства

11. Етапи процесу реструктуризації підприємства для різних випадків її необхідності

12. 1 Поняття конкурентоспроможності  потенціалу підприємства

3  Методи оцінки конкурентоспроможності

13. Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу

14. Різні підходи, існуючі в літературі, до визначення поняття конкурентоспроможності підприємства

15. Підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства і його конкурентного статусу

16. Особливості потенціалу підприємста як об'єкту оцінки

17. Поняття вартості. Історія оцінної діяльності в Україні

18. Законодавча база оцінної діяльності в Україні. Міжнародні стандати оцінки

19. Принципи оцінки майна

20. Види вартості, їх сутність

21. Порядок підготовки оцінників в Україні

22. Існуючі в Україні організації з оцінної діяльності

23. Основні положення Національного стандарту №1 з оцінної діяльності

24. Види вартості, їх сутність

25. Процес оцінки нерухомості

26. Доходний (прибутковий) підхід до оцінки

27. Витратний підхід до оцінки

28. Порівняльний підхід до оцінки

29. Формування остаточного висновку про вартість оцінюваного об’єкта

30. Види вартості, які використовуються у різних випадках оцінки майна і підприємства в цілому (застава, переоцінка тощо)

31. Види вартості і підходи, які можна використати для оцінки діючого підприємства

32. Проблема узгодження результатів оцінки за різними підходами і формування остаточної вартості об’єкта оцінки

33. Оцінка вартості нерухомості і основні підходи до їх оцінки

34. Витратний підхід визначення ринкової вартості нерухомості

35. Доходний підхід оцінки вартості нерухомості

36. Порівняльний підхід оцінки вартості нерухомості

37. Оцінка вартості земельної ділянки

38. Оцінка вартості будинків і споруд

39. Сутність і методики виміру фізичного,  функціонального і  зовнішнього або економічного зношування.

40. Сутність і умови застосування методів визначення норми дисконтування (побудови (підсумовування); порівняння альтернативних інвестицій; виділення; моніторингу).

41. Необхідність, сутність і методи нормативного оцінювання землі.

42. Оцінка машин і устаткування, зміст і основні підходи оцінки

43. Розрахунок вартості машин і устаткування на основі методів витратного підходу

44. Порівняльний підхід до оцінки вартості машин і устаткування

45. Доходний підхід в оцінці машин і устаткування

46. Особливості оцінки машин і обладнання на залізничному транспорті, зокрема на лінійних підприємтвах

47. Проблеми застосування витратного і доходного підходів для оцінки машин і обладнання

48. Вибір методики для оцінки машин і обладнання в залежності від цілей оцінки