Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 8

Структура кадрового потенціалу підприємства. Цілі оцінки кадрового потенціалу підприємства в цілому і окремих працівників. Обсягові показники кадрового потенціалу підприємства. Підсистеми управління трудовим потенціалом.

Питання до самостійного вивчення

1 Відмінність понять „людські ресурси”, „людський капітал”, „трудовий потенціал”

2 Проблеми використання доходного підходу для оцінки кадрового потенціалу підприємства

3  Проблеми використання витратного підходу для оцінки кадрового потенціалу підприємства

4 Проблеми використання порівняльного підходу для оцінки кадрового потенціалу підприємства

Література

Закони: 11

Основна: 3 – 5, 8, 14, 15

Додаткова: 22, 31

Питання до самоконтролю

1 Розкрийте сутність концепції «людських ресурсів», її підгрунтя

2 Які підходи до обліку людських ресурсів ви знаєте?

3 Охарактеризуйте сутність моделі активів (або «витратної» моделі) обліку людських ресурсів

4 Охарактеризуйте сутність другої моделі обліку людських ресурсів (моделі корисності)

5 Які цілі оцінки кадрового потенціалу підприємства ви знаєте?

6 У чому полягає сутність поняття „трудовий потенціал підприємства”?

7 Розкрийте структуру кадрового потенціалу підприємства

8 Перерахуйте основні обсягові показники трудового потенціалу підприємства

9 Які складові включає трудовий потенціал працівника?

10 У чому полягає сутність поняття „сукупний працівник” і як воно використовується для оцінки кадрового потенціалу підприємства?

11 Які підходи використовуються для оцінки кадрового потенціалу підприємства?

Змістовий модуль 10. Оцінювання вартості бізнесу

Необхідність і мета оцінки бізнесу. Властивості бізнесу як товару. Поняття оцінки бізнесу. Цілі оцінки бізнесу і види вартості. Підходи до оцінки бізнесу. Фактори, що впливають на величину оцінної вартості:

Принципи оцінки бізнесу. Три групи взаємозалежних принципів оцінки:

засновані на уяві власника; пов'язані з експлуатацією власності; обумовлені дією ринкового середовища, їх сутність.

Підходи й методи оцінки бізнесу. Їх сутність, переваги і недоліки.

Процес оцінки бізнесу, його етапи.

Питання до самостійного вивчення

1 Вибір підходів і методів оцінки в залежності від цілі оцінки і виду бізнесу

2 Особливості оцінки діючого бізнесу для продажу, для застави і для страхування

3  Необхідність застосування доходного, витратного і порівняльного підходів в процесі оцінки в комплексі, обумовлена діючим українським законодавством

Література

Закони: 1 – 3, 9

Основна: 4 – 8, 23, 24, 29, 30, 34

Додаткова: 21, 25, 27, 44

Питання до самоконтролю

1 Розкрийте властивості бізнесу як товару

2 Розкрийте сутність поняття оцінки бізнесу

3 Охарактеризуйте необхідність і цілі оцінки бізнесу

4 Назвіть і розкрийте види вартості

5 Перерахуйте підходи до оцінки бізнесу, розкрийте їх сутність

6 Назвіть фактори, що впливають на величину оцінної вартості бізнесу

7 Перерахуйте і охарактеризуйте принципи оцінки бізнесу, засновані на уяві власника

9 Перерахуйте і охарактеризуйте принципи оцінки бізнесу, пов'язані з експлуатацією власності

9 Перерахуйте і охарактеризуйте принципи оцінки бізнесу, обумовлені дією ринкового середовища

10 Назвіть підходи і відповідні ним методи оцінки бізнесу

11 Розкрийте процес оцінки бізнесу, зміст його етапів

Змістовий модуль 11. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства

Характеристика методичних і правових основ оцінки майна в Україні. Основні українські законодавчі акти в галузі оцінки. Міжнародні стандарти оцінки.

Оцінка вартості підприємства як діючого та особливості визначення ліквідаційної вартості. Найбільш характерні особливості концепції оцінки підприємства як діючого. Доходний підхід як найбільш прийнятний для оцінки підприємства як діючого. Розрахунок ліквідаційної вартості підприємства.

Оцінка вартості підприємства з метою інвестування і реструктуризації. Методи, які використовуються у цих випадках.