Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 15

49. Проблеми оцінки унікального обладнання, вибір методик

50. Нематеріальні активи, їхня оцінка

51. Витратний підхід оцінки нематеріальних активів

52. Використання дохідного підходу для оцінки нематеріальних активів

53. Порівняльний підхід в оцінці нематеріальних активів

54. Визначення економічного ефекту від використання активу

55. Оцінка гудвілу: сутність, методики

56. Методики оцінки інтелектуальної власності, діючі в Україні, їх переваги і недоліки

57. Проблеми вибору відповідної методики оцінки для конкретних випадків оцінки

58. Підходи до обліку людських ресурсів

59. Оцінка кадрового потенціалу підприємства

60. Відмінність понять „людські ресурси”, „людський капітал”, „трудовий потенціал”

61. Проблеми використання доходного підходу для оцінки кадрового потенціалу підприємства

62. Проблеми використання витратного підходу для оцінки кадрового потенціалу підприємства

63. Проблеми використання порівняльного підходу для оцінки кадрового потенціалу підприємства

64. Необхідність і мета,  принципи оцінки бізнесу

65. Підходи й методи оцінки бізнесу

66. Процес оцінки бізнесу

67. Вибір підходів і методів оцінки в залежності від цілі оцінки і виду бізнесу

68. Особливості оцінки діючого бізнесу для продажу, для застави і для страхування

69. Характеристика методичних і правових основ  оцінки майна в Україні.

70. Особливості визначення ліквідаційної вартості підприємства

71.  Оцінка вартості підприємства з метою інвестування і реструктуризації.

Приклади завдань до іспиту

Приклад 1

Оцінити 2-поверхову споруду офіса площею 400 м2, яке потребує косметичного ремонту. Аналог – 2-поверховий будинок площею 300 м2, після косметичнрго ремонту, ціна – 500 тис. грн.

Об’єкт

Фізичні характеристики и призначення об’єкта

Стан об’єкта

Ціна, тис. грн

1

1-поверховий цегляний будинок, площею 180 м2

Без ремонта

100

2

1-поверховий цегляний будинок, площею 230 м2

Після ремонта

210

Приклад 2

Оцінити вартість нерухомого майна промислового підприємства за прогнозний термін експлуатації, рівний 5 рокам. Інвестиції в його будівництво склали 40 млн. грн.

Річний об'єм випуску продукції: перші три роки – 250 тис. шт, 4-ої і 5-ої, – по 200 тис. шт. Об'єм реалізації щороку складає близько 97% від об'єму випуску. Повна собівартість одиниці продукції – 50 грн, оптова ціна без ПДВ – 75 грн.

Ставка капіталізації дорівнює рентабельності інвестованого капіталу (мінімальній за прогнозний період експлуатації) та премії за ризик (3%).

Приклад 3

Визначити відновлювальну вартість спеціального обладнання продуктивністю 70 од. продукції/годину, термін служби – 15 років.

Як однорідний об’єкт обране обладнання продуктивністю 50 од./год,

термін служби – 10 років, ціна – 40 тис. грн.

Коефіцієнт рентабельності для даного однорідного об’єкта – 0,25

Ставка прибутковго податку – 25%, ставка ПДВ – 20%.

Приклад 4

Ринкова вартість усіх активів підприємства – 500 тис. грн, а зобов’язань – 400 тис. грн.

Фактичний прибуток до оподаткування – 40 тис. грн,

Ставка податку на прибуток – 25%,

Середньогалузева рентабельність власного капіталу – 13%,

Ставка капіталізації – 20%.

Оцінити вартість гудволу, який дозволяє підприємству отримувати більше прибутку, ніж середньогалузеве підприємство.

Приклад 5

Підприємство володіє ноу-хау виробництва лаку для волосся. Річний обсяг продажів складає 10 млн. упаковок.

Витрати на виробництво 1 упаковки лаку (250 мл) складають 6 грн.

При цьому 30% собівартості – витрати праці.

Ноу-хау дає можливість заощаджувати на кожній упаковці лаку 0,7 грн за рахунок використання більш дешевих і якісних матеріалів,

а також 10% трудових витрат.

За прогнозами ця перевага зберігатиметься протягом 5 років.

Оцінити вартість ноу-хау при ставці дисконту 14%.