Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 поточного ремонту

6,522

2,043

7,826

1,152

6,522

7,826

2,043

6,522

1,152

6,522

Коефіцієнт визначення приведеної програми технічного обслуговування

0,781

0,781

0,781

0,781

0,781

0,781

0,781

0,781

0,781

0,781

Фонд робочого часу за місяць, годин (Ф)

173

168

170

173

169

173,3

170

173

172

171

в) норматив чисельності робітників охорони зміни (Чн)

5

6

7

5

7

6

5

5

7

6

г) Трудомісткість виробів, годин (Ті)

А

1,5

1,8

1,6

1,4

1,1

1,3

1,7

2,0

1,5

1

В

1

0,7

0,8

0,9

0,8

0,7

1,1

0,9

0,5

0,7

С

1,3

0,95

1,1

1,2

1,4

0,8

0,7

0,5

0,8

0,7

Виробнича програма, одиниць (Кі)

А

250

300

250

430

125

270

340

320

430

300

В

150

120

130

140

180

150

140

140

170

130

С

100

160

180

190

185

170

140

150

180

150

Час для зміни залишку незавершеного виробництва, годин (Тнві)

А

30

27

50

45

35

40

70

50

25

20

В

50

60

70

80

75

85

45

35

45

55

С

90

80

95

85

82

87

93

79

75

83

Плановий процент виконання норм, % (Пвн)

103

102

101

104

105

103

104

102

105

104

д) чисельність службовців виробничих ділянок і апарату управління депо від чисельності робітників,%

18

19

12

13

14

15

17

16

20

18

Питома вага до чисельності керівників, спеціалістів, службовців, %

керівників

30

25

27

33

29

28

24

26

31

32

спеціалістів

57

55

58

46

60

60

66

60

57

57

службовців

13

20

15

21

11

12

10

14

12

11

Таблиця 1.2 – Вихідні дані для проведення аналізу руху працівників підприємства