Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 11

Продовження таблиці 4.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

г) Комплексна розцінка на виріб, грн.

А

12

13

13,5

12,7

12,1

13,3

13,2

13,1

12,5

12,9

В

19

20

21

22

18

17

23

20,5

22,4

17,5

С

24

21

30

35

25

27

29

37

33

31

Розмір премії, %

22

20

23

24

20

21

22

23

25

23

д) середня місячна заробітна плата, грн.

керівників

1300

1500

1700

1400

1200

1300

1800

1500

1600

1100

спеціалістів 

900

1000

1300

1000

1000

990

1300

1100

1300

850

службовців

790

950

1000

850

950

800

900

870

750

720

Годинна тарифна ставка робітників зайнятих в ремонті 4-го розряду 3,54 грн., 5-го розряду 4,05, 6-го розряду 4,74. Відсоток доплати за роботу в нічний час 13,3%, у вечірній час 6,65%, у святкові дні 17% від загального фонду заробітної плати. Розмір надбавки за професійну майстерність робітників, що зайняті на ремонті, до тарифної ставки складає 3-го розряду – 12%, 4-го розряду – 16%, 5-го розряду – 20%, 6-го розряду –24%

.

Методичні рекомендації

Фонд заробітної плати планується по кожній групі робітників. Фонд заробітної плати включає тарифну заробітну плату і всі доплати до неї. Пряма заробітна плата складається з з суми відрядних розцінок, які виплачуються працівникам-відрядникам, і заробітної плати працівників –почасовиків, обчисленої за тарифними ставками

Фонд заробітної плати працівників відрядників визначається за формулою

                                                   (4.1)

де – штучна відрядна  розцінка на одиницю обсягу виробничої програми, грн.;

 – обсяг продукції і-го виду.

Фонд заробітної плати робітників відрядників може бути розрахований за  трудомісткістю продукції:

                                         (4.2)

де  – норматив трудовитрат на одиницю і-ї продукції;

– обсяг виробництва і-го виду продукції;

 – тарифна ставка і-го виду робіт.

Фонд заробітної плати працівників-почасовиків визначають за формулою

                                   (4.3)

де– годинна тарифна ставка працівника і-го розряду, грн.;

– чисельність працівників і-го розряду, осіб;

– плановий фонд робочого часу відповідного робітника, год.

Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців визначається згідно посадовим окладам шляхом перемноження місячного окладу кожної групи працівників на кількість місяців за рік і на кількість працівників в групі.

                                             (4.4)

де– чисельність керівників, спеціалістів і службовців, які мають однаковий посадовий оклад, осіб;

  – місячний оклад, грн.

Відповідно до діючих преміальних систем на підприємстві до фонду оплати праці включаються премії за відрядно-преміальними і почасово-преміальними системами.

До фонду заробітної плати відносять також доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати передбачені чинним законодавством:

1)  доплати за умови праці: