Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 4

Показник

варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Середньооблікова чисельність підприємства, осіб (Чср)

530

450

410

460

540

420

430

400

480

490

Прийнято, осіб (Чпр)

25

30

40

35

33

37

45

51

47

40

Звільнено, осіб (Чзв)

за причинами

за власним бажанням (Чзввл.баж.)

20

25

17

18

18

15

18

22

21

23

за порушення трудової дисципліни (Чзвтр. дисц.)

10

9

8

7

15

12

13

14

17

13

на пенсію (Чзвпенс.)

7

5

7

9

8

4

3

5

7

9

Методичні рекомендації

а1) Чисельність робочих локомотивних бригад визначають: обсяг робіт, норми виробітку і технологічні норми використання локомотивів.

Місячна норма пробігу бригади визначається

                                                       (1.1)

де  –довжина ділянки обслуговування;

 – кількість поїздок бригади.

Кількість поїздок бригади за місяць визначається шляхом відношення фонду робочого часу на норму часу однієї поїздки.

                                                         (1.2)

Чисельність робочих локомотивних бригад в вантажному русі визначається за формулою:

                                 (1.3)

де– лінійний пробіг локомотивів за рік на дільниці обслуговування локомотивними бригадами, км;

 – норма виробітку бригади за місяць;

– чисельність робочих у бригаді;

– коефіцієнт заміщення робітників, що знаходяться у відпусці, виконуючі державні і суспільні обов’язки;

 – коефіцієнт заміщення робітників на період хвороби.

а2) Чисельність робочих локомотивних бригад у вивізному, передаточному господарчому русі і на маневровій роботі розраховують виходячи з кількості локомотивів, зайнятих в цих видах руху бригад, обслуговуючих один локомотив:

                                 (1.4)

де  – кількість локомотивів;

 – число бригад, обслуговуючих локомотиви.

Число бригад на состав розраховується шляхом перемноження роботи локомотива на протязі доби і середньої кількості календарних днів та їх відношення до фонду робочого часу за визначений період.

.                                                  (1.5)

Кількість поїздів, що обслуговуються одним составом визначається шляхом відношення робочого часу на протязі доби на повний оборот состава.

                                                            (1.6)

Кількість составів для забезпечення добових розмірів руху визначається  шляхом відношення розміру руху на ділянці на кількість поїздів, що обслуговується одним составом.

                                                         (1.7)

б) Чисельність робочих з технічного обслуговування ТО-3 і поточного ремонту локомотивів визначають виходячи з встановленою програмою технічного обслуговування, поточного ремонту і нормативів трудомісткості. Нормативи трудомісткості технічного обслуговування і поточного ремонту локомотивів встановлюється диференційовано.

Для кожного виду поточного ремонту і технічного обслуговування локомотивів ТО-3 чисельність робочих визначається за формулою:

                                   (1.8)

де – трудомісткість одиниці j-го ремонту за і-ю серією локомотивів, люд.-год.;

– програма j-го ремонту за і-ю серією локомотивів,од.;

– фонд робочого часу, год.

в) Чисельність робітників охорони розраховується виходячи з цілодобової роботи та змінного нормативу

                                               (1.9)

де  – число змін для розрахунку чисельності робітників, працюючих цілодобово (4,2);