Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 2

Показник

варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

а1 ) норма часу на одну поїздку, годин (tn)

10

11

12

13

11,5

10,7

12,5

10,5

15

14

Довжина дільниці обслуговування, км (l)

150

157

180

230

190

250

220

200

240

270

Лінійний пробіг локомотивів за місяць, тис. локомотиво-км ()

690

450

400

600

650

570

530

490

510

620

Склад бригади, осіб (Чн)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Коефіцієнт на заміщення тих, хто знаходиться у відпустці, виконуючих державні і суспільні обов'язки ()

1,12

1,11

1,13

1,11

1,12

1,02

1,13

1,13

1,1

1,12

Коефіцієнт заміщення  по хворобі ()

1,03

1,04

1,05

1,01

1,02

1,03

1,03

1,04

1,05

1,04

а2 ) розмір руху пар поїздів на дільниці на добу, одиниць (Рg)

35

37

39

40

41

43

45

47

49

46

Повний оборот составу, годин (Oc)

3,0

2,9

3,2

3,3

3,4

3,5

2,9

3,0

3,1

3,7

Робота составу на протязі доби, годин (Рс)

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

б) Трудомісткість 1 ремонту, людино-годин ()

в тому числі

Поточного ремонту

150

160

230

250

190

170

290

350

100

180

Технічного обслуговування ТО-3

1,55

2,3

2,4

2,7

2,9

3,5

3,1

3,4

3,7

3,9

Кількість ремонтів за місяць ()

В тому числі

Поточного ремонту

2

1

1

2

2

2

1

1

1

2

Технічного обслуговування ТО-3

810

750

890

900

850

790

770

830

880

870

Коефіцієнт визначення приведеної програми  (К)

Продовження таблиці 1.1