Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 6

Варіант

Обсяг робіт, млн.грн. (Q)

Чисельність

працівників, осіб (Ч)

Відпрацьовано тис. людино-годин (Т)

Обсяг перевезень, млн. ткм брутто ()

Чисельність робітників зайнятих експлуатаційною діяльністю, осіб (Че)

Минулий рік

Звітний рік

Минулий рік

Звітний рік

Минулий рік

Звіт

ний рік

Минулий рік

Звіт

ний рік

Минулий рік

Звітний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

4500

4650

525

500

88

86

765

765

260

250

2

3800

4000

450

430

75

74

655

660

225

215

3

3700

3700

450

400

75

69

655

610

225

200

4

4000

3900

475

420

79

72

690

645

230

210

5

5000

5050

600

550

100

95

875

845

300

275

6

3300

3900

390

430

65

73

570

660

195

215

7

3000

3500

360

400

60

68

525

610

180

200

8

3315

3800

385

410

64

70

560

630

190

205

9

3690

4200

430

450

72

77

625

690

215

225

0

3950

4500

460

480

77

82

670

735

230

240

Методичні рекомендації

Показниками рівня продуктивності праці є виробіток та трудомісткість. Показники продуктивності праці розраховуються за формулами:

середньомісячний виробіток робітників

,                                                           (2.1)

середньогодинний виробіток продукції

,                                                          (2.2)

трудомісткість на 1 млн. грн. продукції

.                                                           (2.3)

Продуктивність праці визначається за експлуатаційною, ремонтною діяльністю і в цілому по підприємству.

Продуктивність праці робітників, зайнятих на експлуатаційній (поїзній) роботі, визначається відношенням тонно-кілометрів брутто роботи локомотивних бригад () до середньосписочної чисельності на експлуатаційній роботі (Че).

                                                     (2.4)

Вплив факторів на зміну величини продуктивності праці визначає факторна модель:

∆ППql=Ql10 – Ql00;  ∆ПП% ql=∆ППQl/∆ПП1                                             (2.5)

∆ППЧ=Ql11 – Ql10;  ∆ПП=∆ППЧ/∆ПП1                                                (2.6)

де 1, 0 – відповідно показники періоду звітного року і минулого року.

На ремонтних роботах продуктивність праці розраховується відношенням обсягу ремонту локомотивів  в приведених одиницях ремонту () на середньоспискову чисельність робітників, зайнятих ремонтом (Чр):

                                                    (2.7)

Обсяг ремонту в приведених одиницях розраховують шляхом перемноження коефіцієнтів переводу на програму ремонту локомотивів за їх серіями.

                                                  (2.8)

Розділ 3

Аналіз витрат робочого часу та удосконалення його використання

Завдання

Розрахувати явочний фонд робочого часу та середню тривалість робочого дня  одного робітника.

За вихідними даними витрат робочого часу робітників таблиця А.1 і таблиця А.2 провести аналіз витрат робочого часу, використовуючи методи аналізу витрат робочого часу хронометраж і фотографії робочого часу і визначити необхідність його удосконалення за даними хронометражу розрахувати норму часу на виконання операції; за даними спостережень за витратами часу робочого дня провести аналіз фактичного балансу робочого дня і скласти раціональний баланс робочого дня.