Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 12

                                      (4.5)

де – чисельність працівників, які працюють у важких і шкідливих умовах, осіб;

 – тарифна заробітна плата відповідного працівника, грн.;

– величина надбавки за відхилення від нормальних умов праці, %.          

2)  доплати за роботу в нічний час:

                             (4.6)

де– чисельність працівників, які працювали в нічній зміні, осіб;

 – тарифна ставка працівників і-ї групи, грн.;

 – фонд нічного часу, год.;

– процент доплат до тарифної ставки за кожну годину нічної зміни,%.

Оплата роботи в нічний час проводиться в підвищеному розмірі не нижче 40% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

3)  доплати за роботу у вихідні і святкові дні:

                                 (4.7)

де – чисельність працівників, які працювали у святкові дні, осіб;

 – тарифна ставка працівників і- ї групи працівників, грн.;

 – тривалість зміни, год.;

– кількість святкових днів за рік для відповідної групи працівників, днів;

– коефіцієнт, що враховує доплати у святкові дні.

Робота у святкові і неробочі дні оплачується в подвійному розмірі. Для відрядників за подвійними відрядними розцінками, для почасовиків у розмірі подвійної ставки. Результати розрахунків фонду заробітної плати робітників представити у вигляді таблиці 4.2, 4.3

Таблиця 4.2 – Розрахунок фонду заробітної плати робочих і службовців

персонал

Чисельність

Заробітна плата за тарифом

Доплати

Премії

Загальний фонд заробітної плати

За роботу

За клас квалі-

фікації

За профе-

сійну майсте-рність

В нічний час

У вечірній час

У святкові і вихідні дні

В понаднормовий час

В тяжких і шкідливих умовах

Всього

За даними таблиці визначається і аналізується рівень середньої заробітної плати.

Таблиця 4.3 – Розрахунок фонду заробітної плати робочих і службовців

Показники

Значення, тис. грн.

Структура, %

Фонд заробітної плати робочих

Фонд оплати праці робочих-відрядників за відрядними розцінками

Фонд оплати праці робочих-почасовиків за тарифними ставками

Фонд оплати праці керівників, спеціалістів та службовців

Премії робітникам

Доплати за роботу в нічний час

Доплати за роботу у вечірній час

Доплати за роботу у святкові і вихідні дні

Доплати за роботу у понаднормовий час

Доплати за роботу у тяжкі, шкідливі умови праці

Доплати за клас кваліфікації

Доплати за професійну майстерність

Всього фонд заробітної плати

Розділ 5

Аналіз впливу трудових показників на ефективність виробництва

Завдання

Визначити як змінилась продуктивність праці робітників, якщо  змінились обсяг робіт і чисельність робітників, як представлено в таблиці 2.1.

Визначити вплив трудових факторів на обсяг продукції.

Визначити приріст продуктивності праці в результаті впливу трудових факторів.

Визначити економію чисельності робітників за рахунок удосконалення використання робочого часу.