Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 7

Методичні рекомендації

1)  розрахувати явочний фонд робочого часу та середню тривалість робочого дня  одного робітника можна склавши баланс робочого часу одного робітника.

Таблиця 3.1 – Баланс робочого часу одного робітника

Показники

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 Календарний час, дні

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

2 Вихідні і святкові дні

100

102

105

114

110

108

109

112

113

111

3 Номінальний фонд робочого часу [п.1-п.2]

4 Неявки на роботу, дні, утому числі

4.1 чергові і додаткові відпустки

28

24

27

28

25

24

29

25

27

28

4.2 відпустки на навчання

2,5

2,7

3,2

2,5

2,8

2,9

3,0

3,1

2,6

2,4

4.3 відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами

0,9

0,8

2,1

-

1,5

2,0

1,9

-

1,7

0,9

4.4 через хвороби

9,7

9,02

9,7

8,0

8,3

8,4

9,0

8,9

8,1

8,2

4.5 додаткові відпустки за рішенням адміністрації

2,0

1,5

1,7

2,5

3,0

1,9

2,3

2,2

2,1

1,6

4.6 неявки з дозволу адміністрації

0,5

-

1,4

3,0

5,4

-

2,0

1,5

-

1,7

5 Явочний фонд робочого часу, дні [п.3-п.4]

6 Номінальна тривалість робочої зміни, год

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7 Бюджет робочого часу, год [п.5 x п.6]

8 Внутрішні втрати робочого часу, год.,

     у тому числі:

8.1Перерва для матерів годувальниць

35

46

30

40

43

42

41

33

32

44

8.2 Внутрізмінні простої

7

12

9

10

11

8

7

5

3

6

8.3 Скорочений робочий день підлітків

7

20

10

15

9

24

30

27

32

27

9 Корисний фонд робочого часу, год [п.7-п.8]

10 Середня тривалість робочого дня [п.9 : п.5]

11 Непродуктивні затрати робочого часу, год

2,3

1,8

2,2

1,7

1,3

1,9

2,0

2,1

2,4

1,6

Довідково

12 Середнє число днів відпрацьованих 1-м робітником у минулому році, днів

220

223

210

205

208

210

207

210

210

210

13 Середнє число годин відпрацьованих робітником в минулому році, годин

7,6

7,5

7,6

7,53

754

755

7,51

7,54

7,53

7,51

Визначити основні показники для проведення аналізу структури і використання фонду часу і представити у вигляді таблиці 3.2