Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 9

Економія робочого часу розподіляється пропорційно питомій вазі продуктивного часу робітника у фактичному балансі робочого часу та раціонального встановлення витрат часу на обслуговування робочого місця, відпочинок та особисті потреби робітника і підготовчо-заключного часу.

Визначити процентне відношення кожної категорії робочого часу до тривалості робочого дня і оперативного часу робітника, коефіцієнт можливого підвищення продуктивності праці.

Визначити норму часу на операцію на основі визначення оперативного часу методом хронометражних спостережень та норму виробітку за зміну. Процент витрат підготовчо-заключного часу, на обслуговування робочого місця, відпочинок та особисті потреби визначається на основі складеного раціонального балансу робочого часу. 

Для аналізу витрат робочого часу складаються аналітичні таблиці.

Таблиця 3.5 – Аналіз фотографії робочого дня

п/п

Витрати часу

Поточний час, хв

Тривалість, хв

Індекс

Всього

Таблиця 3.6 – Однойменні витрати часу

Витрати робочого часу

Повторюємість

Тривалість, хв

Індекс

Назва

Всього

Таблиця 3.7 – Аналіз втрат робочого часу

Витрати робочого часу

п/п

Індекс

Найменування витрат

Тривалість, хв

Пропозиції удосконалення технології і організації праці

Можливе скорочення втрат, хв

Всього

Таблиця 3.8 – Аналітичне зведення однойменних витрат та аналіз витрат робочого часу

Найменування витрат робочого часу

витрати робочого часу

Категорія часу

індекс

фактичні

раціональні

Тривалість, хв

Питома вага до тривалості робочого дня, %

Питома вага до оперативного часу, %

Нормативна тривалість часу, хв

Питома вага

втрат часу до робочого часу,%

Тривалість, хв

Питома вага до тривалості робочого дня, %

Питома вага до оперативного часу, %

Підготовчо-заключний час

Оперативний час

Час обслуговування робочого місця

Час регламентованих перерв

Разом час нормуємих витрат

Час непродуктивної роботи

Час нерегламетованих перерв

Загальний час спостережень

Коефіцієнт можливого підвищення продуктивності праці визначається за формулою

                                          (3.1)

де – можливе скорочення втрат робочого часу, хв.;

 – тривалість зміни, хв.

Норма часу на операцію визначається за формулою

                                     (3.2)

де –  оперативний час, хв.

 – підготовчо-заключний час в % від оперативного часу, %;

 – час обслуговування робочого місця в % від оперативного часу, %;

– час технологічних перерв в % від оперативного часу, %;

      - час перерв на відпочинок  і особисті потреби в % від оперативного часу, %