Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 5

– змінний норматив чисельності робітників охорони, осіб.

                                  (1.10)

де  –  календарний фонд часу, днів;

 – середньомісячна норма робочого часу, годин. (173,1 год.)

г) Чисельність робітників-відрядників ремонтного виробництва з виготовлення запасних частин розраховується виходячи з трудомісткості виробничої програми, балансу робочого часу одного робітника за формулою

                                               (1.11)

де  – трудомісткість виробничої програми, нормо-годин;

 – корисний фонд робочого часу одного робітника, годин;

 – коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в спискову (  і ).

Розрахунок нормативної трудомісткості здійснюється в нормочасах за формулою

                                             (1.12)

де – кількість номенклатурних позицій виробів у виробничій програмі;       

 – кількість виробів і-ої номенклатурної продукції;

 – час, що витрачається на процес виготовлення даного виробу і-ої номенклатурної позиції;

 – час, потрібний для зміни величини незавершеного виробництва у відповідності з виробничим циклом і-ої продукції;

 – коефіцієнт виконання норм часу (Пвн/100).

д) Чисельність службовців розраховується за штатним нормативом в залежності від групи локомотивного депо, в залежності від чисельності робітників локомотивного депо згідно визначеного в табл. 1.1 проценту.

Результати розрахунків представити в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 – Структура та аналіз руху персоналу підприємства

Показник

Значення

Чисельність промислово виробничого персоналу, всього, осіб

В тому числі

робочі локомотивних бригад, осіб

робочі локомотивних бригад в вантажному русі, осіб

робочі локомотивних бригад обслуговуючих поїзди, осіб

робочі з технічного обслуговування і ремонту, осіб

робітників охорони, осіб

робітників-відрядників ремонтного виробництва з виготовлення запасних частин, осіб

службовців виробничих ділянок і апарату управління депо, осіб

Показники руху персоналу:

коефіцієнт загального обороту,%

коефіцієнт обороту вибуття, %

коефіцієнт обороту прийому,%

коефіцієнт заміни кадрів, %

коефіцієнт поточності,%

Коефіцієнти обороту кадрів визначаються:

загального обороту

Коб= (Чпр+Чзв.)/Чср,                                                    (1.13)

вибуття

Коб виб.=Чзв./Чср,                                                      (1.14)

прийому

Кобпр.= Чпр/Чср,                                                       (1.15)

заміни кадрів

Кзам.= Чзам/Чср,                                                       (1.16)

поточності

Кобпот.= Чзв. з причин поточності /Чср = Чзввл.баж. + Чзвтр. дисц /Чср,                  (1.17)

 

де Чзам – чисельність праівників, які змінились (менше з двох чисел – кількість прийнятих та звільнених)

Розділ 2

Розрахунок продуктивності праці робітників

Завдання

За вихідними даними таблиці 2.1 та завдання 1.б виконати розрахунок показників продуктивності праці робітників підприємства за експлуатаційною, ремонтною діяльністю і в цілому по підприємству за місяць.

Таблиця 2.1– Вихідні дані для визначення показників продуктивності праці