Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологічне обладнання для молочної промисловості", страница 14

τ =V/μf √2gН,

     де V - місткість пляшки, м3; μ - коефіцієнт витікання ( можна прийняти         μ= 0.6-0.8); Н - різниця між тиском у пляшці і над поверхнею молока у резервуарі розливальної машини ( якщо тиск у пляшці дорівнює тиску у резервуарі Н - висота стовпа рідини у резервуарі), Па.

Тривалість перебування пляшки під головкою для розливу повинна бути не меншою за тривалість наповненій Т, тобто потрібно виконувати умову

                                            τ > Т,       Т = 60φ/n

       де φ - відношення часу перебування пляшки під головкою для розливу до часу повного оберту каруселі; n - частота обертання каруселі, об/хв.,

Продуктивність розливальної та закупорювальна машин залежить від частоти обертання каруселі:

М = 60*n*Z пляшок за годину,

де Z - кількість головок для розливу.

Продуктивність автоматів для дозування згущеного молока та закатування банок, а також автоматів для дозування і пакування сиру визначають за формулами;

М = 60*n*Z , шт./год. ,

М = 60*n*g*Z , шт./год. ,

М = 60*n*V*Z , шт./год. ,

де Z - кількість дозувальних патронів або дозувальних гнізд; n - частота обертання дозувального стола, об/хв.; V - об'єм однієї порції дозованого продукту, л; g - маса однієї порції дозованого продукту, кг.

18. Обладнання для миття тари і апаратури

Продуктивність тунельних фляго- та ящикомийних машин визначають за формулою, шт./год.,

М=3600*v/а,

    де v- швидкість руху транспортера, м/с; а-середня відстань між вантажами, м

Якщо  транспортер  переміщує  сипкі  вантажі, продуктивність конвеєра, кг/год.,

М =3600*vfρ,

де f -площа поперечного перерізу насипного вантажу, м2; ρ - густина насипного вантажу, кг/м3 .

Продуктивність фрикційного транспортера, шт./год.,

М=З600*v/2d

де v- швидкість руху паса, м/с: d - діаметр банки, м.

Рухому силу, під дією якої переміщується вантаж по рольбанах, визначають за формулою

Р = δsinά,

де δ - маса вантажу, кг; ά - кут нищила рольбана, град,

Максимальну швидкість руху вантажу за рахунок гравітації розраховують за формулою, м/с,

Vmax=√δsinά-cosά*fd/lk1/D/k2F,

де f-коефіцієнт тертя ковзання у цапфах; d - діаметр цапфа роликів, м; k1 - коефіцієнт тертя кочення;

D - діаметр ролика, м; k2- коефіцієнт тертя вантажу об повітря; F - площа лобового перерізу вантажу, м.

На  підставі експериментальних даних прийнято: f=0.1 k1=0.05; для плоских вантажів k2=0.12, для круглих та кулькоподібних k2 =0.015 - 0.02.

Діаметри цапф та роликів стандартизовані. У разі потреби їх можна заміряти.

Під час переміщення вантажів під дією гравітаційних сил потрібно додержуватись такої умови:

tg α= fd +2k1/D.

Продуктивність шнекових транспортерів визначають за формулою, кг/год.,

М = 60πd2/4*φsnρ,

де d- діаметр шнека, м; φ - коефіцієнт заповнення шнека (φ =0.2 -0.3); s - крок гвинта, м; n - частота обертання шнека, об/хв.; ρ  - густина вантажу,  кг/м3 .

Для додавання цукру на молочноконсервних заводах використовують норії безперервної дії. Продуктивність норії визначають за формулою, кг/год.,

Μ = 3600ρVvφ/d,

ρ - насипна густина матеріалу, кг/м3 ; V - місткість ковша, м3; v - швидкість руху норії, м/с; φ - коефіцієнт заповнення ковша; d - відстань між ковшами, м..        

Кількість потрібної для миття води, кг/год.,

B = A*M/103.

де А - витрати води на одиницю крупної тари ( А = 5-6 на одиницю тари).

Залежно від кількості води витрати пари приймають, кг/год.,

                        D = (0.06 – 0.6)*В,

Витрати пари, кг/год,

D = 1.2*W(t сум –t хол)/i -tсум.

Питомі витрати пари орієнтовано можна розрахувати за формулами, кг на 100 пляшок ,

Pд=2*m(t сум –t хол).

Інколи для порівняння кількох машин визначають так званий коефіцієнт габаритності:

Kr = lbh/МТ,

де 1,b, h - відповідно довжина ширина і висота машини, м; М - продуктивність, 100 пляшок за годину; Т - загальний корисний час миття, хв.

19.  Обладнання для  внутрішньозаводського транспортування

Продуктивність возиків визначають за формулою, кг\год.,

М=g*3600/t1+t2+S/V,

де g - вантажопідйомність візка, кг; t1 , t2 - час, потрібний відповідно на завантаження і розвантаження візка, с; S -шлях, який проходить візок в обидва кінці, м, V - швидкість руху возика, м/с (V = 1.3-1.5).