Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологічне обладнання для молочної промисловості", страница 6

Наприклад:


                                                              - спорожнення

                                                                       - ефективна робота

                                                             - наповнення

                                                         - пуск, холостий хід 

                                                         - миття, очищення

                                                         - розбирання

                                                            -збирання

Після складання графіка потрібно визначити ступінь використання машин і апаратів.

Коефіцієнт використання (за терміном) визначають за формулою

                                           n=Tф зм

де Tф - фактичний термін роботи машини і апарата протягом однієї зміни, год; Тзм - тривалість зміни, год.

 Додаткові розрахункові формули:


                                    Tф =Tеф +Tпз  ;  Тпрзм -Tф


де Теф - ефективний час роботи машин і апаратів, год; Тпз -термін, витрачений на підготовчі та завершальні операції, год; Тпр - термін простою обладнання з технічних або організаційних причин, год.

За мінімального терміну простою Тф = Тзм. Термін підготовчих і завершальних операцій може бути з достатньою точністю визначений за технологічними інструкціями.

Результати розрахунків необхідно звести в таблицю.

№ пор.

Найменування машин і    апаратів (повний перелік)

Максимальне використання обладнання

Тзм

Теф

Тпз

Тф

Т пр

n

Деякі типи обладнання (ванни для заквашування кисломолочного  сиру) можна не включати в таблицю, якщо тривалість циклу роботи перевищує одну зміну.

Середній коефіцієнт використання всього обладнання визначається для всієї системи машин і апаратів за формулою

                                                nзаг =Zn/z

де z - кількість складових таблиці (машин і апаратів).

Значення nзаг - один із показників якості організації виробничого  процесу  та  правильного   підбору  і використання обладнання.

Для ілюстрації правильного складання графіка роботи машин і апаратів креслять діаграму використання основного технологічного обладнання.Найменування відділень або цехів

Можна накреслити діаграму за типами або групами обладнання.

Специфікації на обладнання складають за формою

Номер

 Найменування

Марка

Одиниця

  Кіль-­

Завод -

Пор.

позиції

          та

  кість

виготівник

     основна

характеристика

4. Основні принципи вибору обладнання

Під час вибору обладнання потрібно керуватись такими принципами:

машини і апарати повинні відповідати сучасному рівню техніки;

перевагу надавати машинам і апаратам безперервної дії з системою автоматичного контролю і регулювання здійснюваного технологічного процесу;

вибрані машини і апарати повинні становити систему обладнання, яка дає можливість здійснити комплексну автоматизацію виробничих процесів;

система обладнання повинна бути доступною цілком або окремими групами для забезпечення циркуляційного миття і дезінфекції;

продуктивність обладнання повинна забезпечити на всіх  ділянках  технологічного  процесу  безперервне перероблення молока. Неприпустимо установлювати на окремих ділянках машини і апарати, продуктивність яких нижча за продуктивність обладнання, що використовується на попередніх технологічних операціях;

під час вибору машин і апаратів віддавати перевагу вітчизняному обладнанню;

допоміжне обладнання вибирати після підбору основного;

вибір підйомно-транспортного обладнання повинен забезпечити повну механізацію допоміжних операцій;