Реструктурування сільськогосподарського підприємства

Страницы работы

Содержание работы

Виробничий ширшок з С.В.К. „Ростяника” зерно мьясо молочний з розвинутим господарством і садівництвом.

Виклали з відносеннь відомостей про зобеспеченість  господарства основними видами ресурсного потенціалу, впустимо тепер склад і структуру товарних продукції.

Таблиця 2.4.1. Вартість і структура товарної продцукції у господарстві.

Види продукції

2000

2001

Втрати за 2000-2001 роки, %

Тис грн.

%

Тис грн.

%

Зерно

Соняшник

Цукровий буряк

Овочі

Виноград

Інші продукти

Всього по рослинництву

480

128

36

1

82

37

776

83,1

11,0

2,3

0,1

6,5

2,9

61,6

1009

126

24

182

26

13,96

59,5

7,4

1,4

10,7

2,5

82,3

48,8

9,2

2,2

8,6

2,2

72

Продукція тваринництва в т.ч.

Молоко

Х.

Продукція свинарства

Продукція  птахів-    нидства

Всього по тваринництву

374

85

155

203

15

484

29,7

6,7

12,3

16,1

1,2

38,4

145

145

75

70

300

8,5

8,5

4,4

4,1

17,7

19,1

7,6

8,4

10,1

28,0

РАЗОМ

1260

100

1696

100

100

З даної таблиці 2.4.1 видно, що виробничий напрямок господарства зерно – м’ясо – молочний.

Видучаю галуззю Э раслинництво. Питома вага залежить від реалізації продукції ростинництво склалає 72% а  тваринництво 28.1 %.

Найбільшу вируку від реалізації продукції в господарстві: одержуюсть від реалізації зерна соняшника винограду приросту великої рогатої худоби та продукції свинарства. Питома вага вирученої від реалізації ціх продуктів у средньому за  2001 роки відносно    сягали 48.8%, 9.2%, 8.6%, 8.4% та 10.1%.

Всі єкономічні характеристики господарства потрібно вивчити на не тільки структуру тованої продукції показниками забеспеченності підприємства, виробничими ресурсами, розмірами підприємства, ле й рівень єкономічної єфективності виробництва.

Таблиця 2.4.2. Економічна ефективність сферової спеціалізації.

Показники

1999

2000

2001

1999-2001

1. Виробництво на 100 га с.і.умовних грн.

- валової продукції

-товарної продукції

-прибуток

2 Вартість валової продукції в грн.

На: 1.людно-годину

1 грн. виробничих затрат

3. Вироблено сировини в теоретичному виді на 100 га с.і. ц.

-зерна

- ******

-приріст новоі ваги

Рівня рентабельності, %

28,2

28,5

2,0

3,37

0,77

909,5

59,2

8,1

7,5

20,0

30,6

1,4

2,44

0,43

601,9

47,1

4,0

4,7

29,0

50,3

2,1

3,27

0,42

1294,2

56,9

9,4

4,6

102,8

176,5

105,0

97,0

54,5

142,3

96,1

*

З даних таблиці видно що єкономічна ефективність сферової спеціалізації в господарстві денно підвищилась.

Так у разрахунку на 100 га сільскогосподарских угідь сбільшилось віробництво валової продукції, товарноі продукції та прибутку, співвідносно на 2.8%, 76.5% та 5.0%

Проте окупність виробничних витрат за цей період значно зменьшилась на 45.5%, а вартітсть валової продукції на одну чоловічо годину зменьшилась на 3 відсотки.

В натуральному виразі на 100 га сільськогосподарських угідь сбіьлшилось виробництво зерна на 42.3 % прирост живої ваги на 16 %, а виробництво молока зменьшилось на 3.9% При цьому рівень рентабельності сільськогосподарського віробництва в господарстві зменьшився з 7.5% до 4.6%.

Розглянемо єкономічну характеристику ефективності виробництва основних видів продукціЇ рослинництва та тваринництва.

Таблиця 2.4.3. Економічна ефективність виробництва основних товарних видів продукції рослинництва.

Показники

Зерно

Цукровий буряк

Соняшник

2000

2001

2000

2001

2000

2001

Площа посіву, га. Врожайність, ц/га.

Рівень товарності, %

Витрати праці на 1ц продукції, люд-год.

Виробничі витрати на на

1 га, грн.

Собіварість 1 ц., грн.

Одержано прибутку на 1 га, грн.

2470

13,7

75,9

0,9

229,2

22,1

32,8

2035

30,0

117,1

0,8

582,3

19,4

186,2

74

48,4

100,0

2,2

486,5

10,1

-

94

60,6

40,0

2,6

638,3

10,5

-

544

8,5

168,7

4,2

246,3

32,2

161,8

570

8,7

188,9

3,8

252,6

29,1

256,1

Похожие материалы

Информация о работе