Реструктурування сільськогосподарського підприємства, страница 4

У результаті Ритних місцевими обранням влади адміністративного заходів щодо разрохунку К.С.П. відбулися істотні зміни у ограрно правовій структурі комплексного віробництва в Українію Якісно , на 1 січня 2000 року, конективні сільськогоподарські формування (К.С.П) становили 73%, господарські товариства 14%, приватні товариства у орендній відносячи та сільськогосподарські товариства по 2 %, агрофірми – 5%, інши формування 4%, то на кінці року, за інформацією міжнародноими, на барі 10, 9 тис приватних ступенів, у них 6.7 тис (46%) – господарськітовариства, 3.4 тис (24%) – сільськогосподарські кооперативи і 0.3 (2%) – інші формування по Одеській області на кінці 200 року нарахувалось 23 – колективні господарства, 263 сільськогосподарські коопертива, 68 – фермерських господарства.

За даними обстеження стану реформування аграрного сектора, проведаного по Україні у 2000 році, земельні КСП зберегли єдиним массивом 56, 9% новостоєних формувань , а 79, 5% стали користувачами цінісного массового комплексу.

Середній розмір сільськогосподарських угід, що придає на одне підприєиство , Є найбільшим у розмірах товариства (2874 га),а найменьшим – у селянських (фермерських) господарствах (79,1 га). По Одеській області за фермеркими господарствами було закріплено 87321 га сільськогосподарських угідь, у них , З наведеного аналізу можна робити висновок,  що реструктурізація КСП відбулася, в основоному, з урахуванням власного досвіду, без надмірного їх потріблення та із збереженням повствореними приватними формуваннями цінності господарського викорстання землі тя майбутня на основі оренди земельних часток селянських господарів нам доводять дані, зведені з таблицею.

Таблиця 3.2.1. Розвиток селянськиз (фермерських) господарств в Україні.

Показники

1997

1998

1999

1997-1999

Цінність фермерських господарств

4257

4313

4571

107,4

Сільськофермерські угіддя, га

16,3

18,5

19,1

117,2

З них на ріллі, га.

15,1

16,9

17,5

115,9

Аналізуючи дані таблиці 3.2.1. папрошується висновок, що за розглянутий період цінність фермерських (селянських) господарів зросла на 314 зареєстрованих господарів, це становить 7.4%. Разом з тим збільшилась площа сільськогосподарських угіддь в тому числі на ріллі, це придає на 1 господарство на 2.8 га (17.2%) та 2.3 га (15.9%) відповідно.

За час масової реорганізації К.С.П., за даними 200 року на Украаїні створено 8% селянських господарств, у нарастанні яких перебуває 4% землі. У розмімі окремих зон , віднесення цього показника є істотним.

Так , у степовій зоні серед зареєстрованих підприємств формування фермерського тилу становить 16%. Це у 8 разів більше ніж у лісостепу, і у 2 рази , ніж у поліісі та Карпатах. Підтвержується тенденція, яка склалася у розділі  всієй цінності фермерських господарств (близько 37 тис юридичних одиниць) за наявністю в них сільськогосподарських угідь і за природно кліматичними зонами України : зона степу – відповідно 65 і 72 % Лісостепу 21 і 21; Полісся й Карпат – відповідно 14 і 17 %

Із завершенням реструктурізації К.С.П. створемо більши сприятливі передумови для наступного етапу – формування і розвитку багатоуглядних розвитку багатоуглядних рівнот економіки. У сфері спеціолістів сього виробництва.

Це завдання є на порядок складнішим за розміром зусиль та майбутніми перетвореннями. Сучасна ситуація вімагає для державної регуляції потрібної дійяння такий економічний підйом, які б забеспечили оптімальне використання усіх наявних та потрбних факторів виробництва підприємство, що базується на приватній власності.