Реструктурування сільськогосподарського підприємства, страница 5

Вперше за більшими ніж 10 разів в Укрвїні зьявилися очевні ознаки, що характеризують принципи складу в сільськогосподарському віробництві. Змірення і розвиток нарастаючи зрушать у постіндустріальний період строю залежимуть від реакції базових економічних інтересів селян – зниження земельних та можливих готів, створення нових рабочих місць найшвидший підхід у суцільній місцевості, зростання добробуту людей. З цією метою пострєнні формування можуть огранічно поєднати ефективність господарювання і  обмеження свого  економічного егоїзму щодо розмірів орендної плати за земельний та внутрішньому і зовнішньому рахунках сільськогосподарської пропозицій.

3.3. Створення економічних умов для розвидку А.П.К. України.

Для стабільної А.П.К. України необхідно створити українську модель сільського господарства по галузях, окремих культурах тощо, щоб включала не тілько середньорічну температуру повітря, а й  середньорічну місткість опадів, влаштувати групу з економічних досліджень та інші організаційно – економічні і технологічні урахування. Це дозволело б раціонально расподілити кошти , закладені в дюжеті України, для розвитку А.П.К. по областях, районах, окремих  сільськогосподарських  товаровиробах.

Особливе завдання, що стає перед державними інститутами, створити стійкого економічного і госпозарського механізму на селі, які сприяли б  раціональнго віробництва сільськогосподарсьрської продукції та вісокоякісних продовольчих товарів. Але цього необхідно забеспечити державне регулювання агропромислового виробництва; удосконалити фінансово – податковий механізм, забеспечити сведення надходящих бюджетних і кредитних ресурсів; встановити і постійно утримувати на належному рівні паритет цін у міжнародному об’эмы продукцій суспільного господарства; розвивати науково – технічний прогрес; удосконалити податкову картину; економічно захистити і підтримувати відчизняних товаровиробників;

зберегти і  з розвивати інфраструктуру, як аграрного ринку, так і села тощо.

В Украні від внутрішнього регулятора аграрного сектора, необхідно створити систему підтримання відчизняних віробників шляхом подання прямих субвенсій , різних промислових компенсацій, пільгових кредитів на продажу вироблених расурсів сільському господарству, інвестицій у будіввництво та ін.

Перед усім необхідно прискорити прийняття законів, що регулювали би економіку, віробничу і соціальну сферужиття селян, а саме: Земельго Кодексу України у свій редакції, розділ „Про державне регулювання виробництва і роподіл сільськогосподарчої продукції”,”Прооснови державної та бюджетної підтримки агропромислового комплексу КураЇни”тощо. Нині основна причина негораздів криється на черезмірному виношенні прийнятих законів, постанов, указів.

Врахувати ринкові умови необхідно відновити систему страхування у сільському господарстві та ввести страхування инвестицій в А.П.К., що в свою. чергу забеспечить знищення померніших і непомерніших ризиків.

Ниски чоловічими перешкодами на щляху випадення інвестицій є недосконале законодавство, відсутність інвестиційної інфраструктури і надійной системи страхування інвестицій. Необхідно ввести поправки і зміни до чинного законодавства, прийнення яких дозволить створити спрямовані умови для інвестування А.П.К.

Основні заходи, шо могли б зображити розвиток А.П.К.:

-  збільшення бюджетного фінансування (10-15% коштів на розвиток шляхом виплати субсидій, бюджетної підтримки для пільгового кредитування). Розмір бюджетної підтримки для сільського господарства має бути відповідаючий його внеску в створення валового внутрішнього продукту країни;

-  Встановлення ефективноїі стабільної податкової системи не тільки для переробних підприємств;

-  Формування створення резервних фондів, які б дозволили товаровиробникам одеджувати позички на реставу у банку, страхування .