Реструктурування сільськогосподарського підприємства, страница 3

Одним із важливих завдань формування єкономіки України є трансформація ограрного сектора, де необхідно вирішити комплекс економічних, соціально – постановних і земельних проблем.

Оцінюючи основни результати реформування в аграрному секторіслід зазначити, що, поперше , завдяки глибоким перетворенням на селі та використанням потужного потенціалу придбаноі ініціативи у 200 році виробництво продуктів сільського господарства зросло на 9.2%, по-друге , на основі зниженння рівня і спрощення окредитування боргів і підвищення до фінансово кредитного забеспечення сільськогосподарських підприємств бюджетних ресурсів.

Вдалося змінити єкономічні положення нових сільськогосподарських утворень, підвищитти їх  авторитет і надійність в очах інвесторів і  партнерів, по третє, сформувався певний, додатковий багаж соціальної підтримки на селі – орендна плата, в якій реалізувався справ в несомості сплати за землю и майно.

Проте зроблене – це лише початок. Завданняаграрної сфери полягає в тому, щоб вирішити лакалізацію широків просторів для рівняння внутрішніх расурсів галузі, повьязаних у потенціалом приватної власності і ринковими механізмами.

Тільки таким щляхом можливо завершити  ревлюціонний та забеспчити стійкий економмічний розвиток  сільського господарства.

Дл я оптімального функціанування аграрного сектора в умовах реалізації нової аграрної політики на ринкових засадах , особливе значення має розбудова інфроструктури

із залучених іноземних інвестицій, велких приватних капіталовкладень.

Для створння сучасного сільськогосподарського віробнитва у українї суттєве значення має формування інвестиційної кульури в Україні, механізми втілення на практиці. Осередком її формування в А.П.К, України могли стати сільськогосподарські технології, створені прибильні по одному в кожному з регіонів нашої країни. Вони дозволять децінтралізувати аграрний науково - технічний потенціал стане регіональнимм осередами технологічного розвидку, які обьеднаються нуково виробничний моноліт, аграрні заклади освіти різних рівнів науково дослідних інститутів і станцій, підприємств різних форм власноті з виробництва та переробки в сільськогосподарської продукції.

Необхідно створити таку систему фінансового обслугування аграрного сектора

(спеціальні аграрні банки, фермерські касси взімодопомоги), розбудувати інфраструктури;

правовий механізм для формування реальних і потечних відношень.

Слід разробити оптемальну і реальну програму державної підтримки А.П.К. із системного спеціальних економно правових фінансових і адміністративних заходів, які дозволили бі зокрема оперативно вирішувати постійну дослідної підтримки тих чи інших галузей аграрно-промислового виробництва і регулювання ринку збуту сільськогосподарської продукції, планувати, або програмувати аграрно-міськове виробництво та структурні перетворення в тому з урахуванням як національних так і міжнародних аспектів.

Вадживо створити необхідні умови для розвідку відчизняного сільськогосподарського товаровиробника і підвищення конкурентнопраможності українаської сільськогосподарчої продукції на відчизняному і зовніщньому ринках.

У сучасних умовах ,коли аграрне виробництво набирає оборотів виходить на якісно новий рівень, слід наголосити на актуальні проблеми нововведеннях  з програмування і прогнозування їх наслідків, зокрема соціально – єкологічних складових.

3.2 Нові форми господарювання як результат формування А.П.К.