Реструктурування сільськогосподарського підприємства, страница 7

З даних таблиці 3.4.1. видно, что виробництво м’яса усіх видів, у зображному виді та виробництво вовни по всім групам господарів бело зменьшено, особливо сільськогосподарськими підприємствами, де виробництво мьяса скоротилось на 158.1 итс. тон (24.2%), а виробництво вовнизменьшилось на 2 тис тон, що становить близько 55% Все це разом зі зменьшенням виробництва молока на 707.5 тис тон (13.1%), могла зробити висновок що сільськогосподарські підприємства в свій період найбільше зменьшувати поголівья тварин в своїх господарствах, потенціальна тенденція спостерігаеться у птаховодстві, де виробництво яєць зменьшилося на 164 тис штук (5.3%) . Татка ж тенденція спостерігається і у інших груп господарств де ця величина нараховує 10%.

3.5 Шляхи удосконалення процесу реформування сільського господарства в Одеській області України.

Близько 10 роківминуло з початку реалізації реформи на селі., до найсвіжіших примірв якої належить зміна майнових та земельних відносин власності на засоби , як основи для створіння ршиннового середовина в аграрнопромисловому помеленні. Зокрема в одеській області в колективну власність отримати землю 511 попективних сільськогосподарських підприємств, 499 з них, або 97.7 % від загальної цінності.

Одним на шляху реформування сільського господарства стоїть чимало труднощів, яку потрібно спрямувати й удосконалити вже зроблене.

тому необхідно вжити заходів щодо:

-  розробки обласних і районних коштів комплексного дійснення реформування та інших інших сільськогосподарських структур у нові формування на правовій основі;

-  широкого розгортання інформаційного – розьязнованої роботи серед власників землі з метою освоєння ними мехпнизмів реформування підприємств.

-  організувати постійний навчання керівників і зазновувань нових підприємств у питань віробництв у ранніх умовах.

-  завешення юридичного оформлення підприємств, прав власності на майно.

Одним з Для заблуження розвидку сільськогосподарсьсьої кооперації необхідно виполти комплекс заходів на рівні області і адміністративних районів:

-  розробити регіональну програму розвитку сільськогосподарській кооперації;

-  відправити економічні механизми діяльності сільськогосподарських кооперативів

-  залучити місцеві науково дослідні інститути до наукових досліджень

-  здійснити прогноз і досліди розвидку у регіоні сільськогосподарсьсьої кооперації

-  надати допомогу у виді техніки при наявності потреб

-  направити виробництво на виробництво продукціі необхідної згідно державних потреб.

Висновки та пропозиції

У разі реструктурування сільськогосподарських підприємств створені нові суб’єкти постодержання: акціонерні товариства, приватні сільськогосподарські підприємства, сільські (фермерські) господарства, організаційно правова структура яких є важливою передмовою успіху в умовах ринкорої економіки.

Кожна з вищенаведених організаційно правових форм має свої особливості, що зумовлюеться кількістю засновавших, ступенем такої участі в управлінні підприємством та іншими  чисельниками. Кожна з них має свої переваги і недоліки, але має прово на існування, форміючибагатоугляднісь економіки огропромислового комплексу, засновану на *** різних форм власності та господарювання.

Вперше за останні роки в Україні з’явилися певні ознаки, що характеризують склад сільсткогосподарському виробництві. Розвиток позитивних зрушень у постреструктуризований період загальною мірою залежимуть від від реакції базових економічних інтересів селян-властників земельних та майнових ***.

Вже завершення перебудови А.П.К. найближчим часом необхідно: