Реструктурування сільськогосподарського підприємства, страница 8

Визначиться з організаційно прововими формами господарювання в кожному конкретному випадку, привести у відопідність з вимогами законів України всі юридичні документи реформованих господарств з метою забезпечення првав і збереження розвидку приватної власності на землю і майно;

Сформувати в господарствах механізм обміну й управління майном і землею. Встановитивідповідальність учасників щодо раціонатьного їх використання;

Визначити стратегію розвидку підприємства, етапу досягнення її цінової мети та опрацювати на їх основі програму розвидку;

при збереженні підприємства як єдиного майнового комплексу обов’язково визначиться у внутрішнім єкономічнім механізмом, запрвдити єкономімічні взаємодії між  структурними підрозділами; при поділі господарства визначиться з оргнізацією використання земельних та майбутніх шагів шляхом створіння різних суб’єктів господарювання і розробити положення про взаємовідношення.

Вже реалізації стратегії трансформації А.П.К. повинні бути створені такі передумови:

-консолідація політичних сил країни під’ємом проблеми продовольчої         безпеки;

-опрацювання та ефективне дійснення заходів і механізмів прискореного становлення приватного сектора на селі;

-обгрунтувати суті соціально –політичного устрою, створеною якого має підтверджуватися весь подальший розвток аграрних відносин;

-обгрунтувати станов глобального розвидку аграрної реформи з одиночним відсроченням соціаоьно – економічних приоритетів і показників на кожному з них;

-формування високоцивілізаційних , об’єднань єдиним задумом кадрово-управлінської *** , спроможної забеспечити трансформацію А.П.К. у заданому напрямку.

Список вікористаної літератури

1) Гордеев В.Г. „Підтримка аграрної сфери” /Економіка А.П.К. 2001 № с 12-15/.

2)Гречинський В.М, „Оспільне організаційно правові форми А.П.К.”/Економіка А.П,К – 2001 № с. 57-58/.

3) Гучул С.І. „Соціально політичні умови  реалізації стратегії трансформування А.П.К.”/Економіка А.П.К. – 200 № с. 28-29/

4) Курсов А., Котетян А. „Облік викторіаризму при налаштуванні сільськогосподарчої політики” /Міжнародний сільськогосподарчій журнал – 200 № с. 12-13/

5) Л Кучма Указ президента України „Про невідложні заходи шодо процесу реформування аграрного сектора економіки”/Податки та бухгалтерський облік 1999 № 52 с 7-8/

6) Побанов Н. І.  „Іеформаційно – консультаційне забеспечення державного регулювання А.П.К.”/Економіка А.П,К. 1999 № 4 С 53-57 /

7) Пистенницька С. М. „Форми господарювання і стан їх розвитку в умовах оренди”/Екогноміка А.П.К. 1999 №6 с.71-79/.

8) Пупін В.А. „Реформування сільськогосподарських підприємств і реалізація прав власності селянами.”/Економіка А.П.К. 1999 №4 с.7.-9/

9) Мацибора  „Економіка сільського господарства”.

10) Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1990р. „Про земельну реформу”.

„Аграрні реформа в Україні ”К. 1996, с 17-18.

11) Про хід вормування власності у підприємствах і ограрних систем політики України України за станом на 1.01.00. с 5-7.

12) Пупім В.А, „реформа сільськогоподарських підприємств: аналіз , стан і направленнярозвидку”/Економіка А.П.К. 1999 №4/

14) Сахоцький М.П, „Розвиток аграрної реформи”

/Економіка А.П.К. 1999 №5 с. 11-15. /

15) Собпун П.Т. „Про стратегії трансформації А.П.К. і забеспечення правової безпеки України”/Економіка А.П,К. 200 №8, с 36./

16) Тарасенко Г.С. „Організація сільськогосподарського віробництва” с 3-8.

17) „Україна: поступ у ХХІ століття Стратегія економічно і соціально політичного розвидку на 2004-2005 роки. ”/Урядовий курєр 2000/

18) Шевченко В.В. „Направлення розвидку сілського господарства: кооперативи в Одеській області ”. /Економіка А.П,К, 1999 №3 С. 29-33./