Реструктурування сільськогосподарського підприємства, страница 2

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновки, що збільшилась площа посіву під цукрові буряки на 20 га, відсонящника на 26 га, а площа посіву під зернові зменьшилась на 435 га. Проте врожайність зернових збільшилось на 16.3 ц/га., цукрові буряки – 12.2 ц/га. і сняшника на 0.2ц./га. Виробничі затрати на ці види продукції з рахунку на 1 га посівів зросли відповідно на 353.1 грн. ,151.8 грн. та 6.3грн. Витрати праці на виробництво 1 центнера зерні зменьшилися на 0.1 люд./год., Цукрового буряка збільшилось на 0.4 люд./год., а сняшника зменшилось на 0.4 люд./год.

Таким чином, собівартість одного ц. зернових та соняшника зменшились відповідно на

2.7 грн. та 3.1 грн., та цукрового буряку збільшинось на 1.4 грн. За цей період, з 2000 – 2001 роки, з розрахунку на 1 га посівів збільшились прибутки від реалізації зерна та сняшника відповідно на 153.4 грн та 94.3 грн .

Разом з цим підвищився рівень товарності зерна и соняшника відповідно на 41.2% та 20.2 %, а рівень товарності цукрового буряка змельшився на 60%.

Таблиця 2.4.4 Економічна ефективність виробництва основних товарних відів продукції тваринництва.

Показники

Молоко

Приріст

В скотарстві

Приріст

В свинарстві

2000

2001

2000

2001

2000

2001

Валова виробництва продукцівиробництва продукції в ц.

Рівень товарності продукції в %

Витрати праці на 1 ц. продукції люд./год.

Собівартість продукції, грн

Одержано прибутку тис. грн.

Рівень рентабельності %

2514

34,4

32,2

150

-

2681

29,6

25,0

230

68

29,6

168

65,7

220,2

138

-

248

18,3

125,0

159

28

18,3

131

526,7

201

-

194

16,9

252,6

219

37

16,9

З даих таблиці видно, що валове виробництво продукції тваринництва сбільшилась. Так виробництво молока збільшилось на 167 ц., прирост в скотарстві на 80 ц., свинарстві на 63 ц. Проте рівень товарності на ці види продукції значног знизився за 200-2001 роки рівень товарності молока зменшився на 4.8 % а приріст в скотарстві на 47.4%. На 2001 рік рівень товарності приросту в свинарстві сягав 16.6% .

Також віроста собівартість молока приросту в скотарстві, приросту в свинарстві відповідно на 80 грн.,

15 грн. 18 грн., На 2001 р. віробництво молокапринесло 68 тис. грн прибутку, віробництво продукції скотарства – 18ю3 тис. грн, а свинярство – 16.9 тис. грн.

вівчаючи дані таблиці можна зробити висновки, цю єфективність віробництва товарних видів продукціїв С.В.К. „Ростянка” необхідно підвищувати.

У перспективі заходів підвищення економічної еффенктивності віробництва є поніження вікористання землі на основі підвищення родючості і зростаннярентабельності сільськогосподарських культур.

Також необхідно поглиблювати спеціалізацію і постановитипоглибшанню віробництва;

підвищувати рівень рентабельності господарства.основними і оборотними фактрами та поліпшування їх використання; підвищувати якість продукції, раціонально викорирстовувати трудові ресурси і підвищувати різноманітні форми власності ті види господарювання , форми організації праці та іншею

Сучасна аграрна політика спрямована на на підвищення економічної ефективності виробництва на основі дослідження економічних відносин між громодянами в системі огропромислового комплексу.

Частина 3

Організаційно – економічний механізм удосконалення процесу реформування господарства в умовах ринку.

3.1 Приоритети ограрної сфери та їх реалізація в умовах формування аграрноих відносин.