Реструктурування сільськогосподарського підприємства, страница 6

-  забеспечення надійного захисту внутрішнього ринку з метою відродження відчизняного віробництва.

Нині фінансовий стан сільськогосподарських підприємств досяг кретичної межі. Це привело до складу інвестиційного процесу, деградації інших галузей, що оберають сільське господарство, могістрально технічної бази та до поручення відтворюющого процесу. Лише сільське господарствоце „локомотив”, що тягне за собою „вагони”(інші галузі). Як тільки відбудеться єкономічне піднесення у сільському господарстві, затрагують інші галузі економіки(машинобудівна,хорчова,хімічна промисловість,торговля та ін)

3.4. Вплив ринкових переитворень на розвиток та територіальну спеціалізіцію господарства.

Сприяння розвитку сільськаго господарства, підвищення ефективності функціонування в ринкових умовах, визначити напрямів становлення – одне з прийнятих положень аграрної політики.

З метою вивчення стану розвитку фермерства центром економічної реформи в А.П.К. при засіданні аграрної єкономіки було проведено дослідження фермерских господарств богатьох областей України.

За даними досліджень було виявлено , що господарство працює на площі понад 90 га. Це може завдати оренді землі якою скористалися близько ;0% господарств. Питома вага орендованих земель у декількох господарств ставить понад 50% від всіх угідь.

Середній розмір орендованої ділянки досяг 176 га сільськогосподарських угідь.

Середня площа яку арендує середній фермер становить 4450 га, з них 3600 га у власників полів, 450 га у органів міської влади.

Можливість ефективного функціонування сільського господарства залежить від механимів реакціі теперішної аграрної політики ураховуючи суспільно економіччних умов,що змінилися. Соціальні умови насамперед визначаютьсяя рівнем розміру  фермерського та дрібнотоварного секторів економіки господарства.

Підприємства створені на базі приватної власності на землю та майно в  прочній програмі сільськогосподарських підроиємств, фермерські та підсобки господарства являють собою одну з особливих лашок соціальної бази формівання пооперативної аграрної економіки.

Нині в Одеській області віробники валової прдукції сільського господарства на суму – 1234.5 млн.грн.; підгалузь рослинництва виробляє на суму – 689.3 млн грн.(55.4%) , тваринництва – 554.2 млн гр (44.6%)

Виробнлена валова продукція припалає на сільськогосподарські підприємства, - 646.6 млн. грн. на господарства населення – 596.9 млн грн.

Питома вага виробленої продукції рослинництва і тваринництва , сільськогосподарськими підприємствами, у загальній цінності валової продукції становить 38.4% (478 млн.гр).

та 13.5% (168.2 млн грн.) відповідно, а питома ваго віроюництва цієї продукції господарствами населення у загальній вартості виробленої валової продукції становить відповідно  - 17: (211.3 млн грн.) та 31.1%, що становить 385.6 млн грн.

Проаналізувавши виробництво продукціїтваринства в натуральному виді дадуть нам змогу систематизувати в таблицю данні.

Таблиця 3.4.1 Виробництво продукції тваринства в одеській області України.

Роки

М’ясо усіх видів тис. тон

Молоко тис. тон

Яйця тис. шт

Вовна тис.т.

Господарства                усіх              категорій

1999

2000

2001

1874,9

1706,4

1689,5

13767,6

13752,7

13353,7

8242,4

8301,4

8738,8

6,7

4,6

3,8

Сільськогосподарчі                     підприємства

1999

2000

2001

654,1

499,0

496,0

5389,0

5202,7

4681,5

3070,2

3255,3

3234,2

3,7

2,3

1,7

Особисті підсобні                       господарства                                   населення

1999

2000

2001

1215,0

1201,3

1193,5

8334,5

8500,6

8672,2

5158,9

5231,3

5504,6

2,9

2,2

2,1