Середньовічна держава в країнах Західної Європи. Ранньофеодальна держава, страница 11

Державні посади старого апарату переважно ліквідувалися, хоча канцлер і його канцелярія були збережені. Ця посадова особа як завжди представляла короля на радах підчас його відсутності. Найбільшим впливом у державі користувалися Генеральний контролер фінансів і чотири державних секретарі (по воєнних, іноземних, морських і палацових справах). Генеральний контролер являвся одночасно першим міністром і відав не тільки фінансами, але і промисловістю, торгівлею і державними роботами.

Органи місцевого управління періоду станово-представницької монархії почали відходити у минуле. Всеможливі сенешали, балії, прево, навіть недавно введені губернатори перетворювалися у формально-почесні звання і відмирали. Уповноваженими короля на місцях стали інтенданти юстиції, поліції і фінансів. Призначені особи не мали благородного походження і у будь-який момент могли бути зміщені. Інтендант, таким чином, здійснював адміністративне і судове керівництво.

У міському управлінні було покінчено з виборною практикою. Мери і радники почали призначатися за платню королівською адміністрацією. Закінчилося створення постійної регулярної армії з централізованим підпорядкуванням. Воєнна реформа Людовіка XIV припинила набір у армію найманців-іноземців і ввела вербовку рекрутів з третього стану. Вище командування переважно складалося з титулованої знатті, офіцерські посади займали дворяни.

У період абсолютизму у Франції виник самостійний поліцейський апарат. З 1667 р. була введена посада генерал-лейтенанта поліції, який слідкував за суспільним порядком у королівстві. У його підпорядковані були спеціальні поліцейські підрозділи, кінна гвардія, судова поліція, яка проводила попереднє розслідування. У Парижі для боротьби зі злочинністю були створені особливі групи, які очолювалися комісарами і сержантами поліції. Більш докладно про французьку поліцію вивчаючі узнають із спеціального курсу "Історія органів внутрішніх справ", який передбачений навчальним планом.

Судова система абсолютної Франції включала у себе королівські і церковні суди, поруч з якими тісно до XVIII ст. продовжувала діяти сеньйоріальна юстиція. Існували також спеціалізовані (комерційні, банківські, адміралтейські) трибунали. У містах функціонували судові парламенти, з 1552 р. в бальяжах створювалися апеляційні суди.

Англія.

Посиленню королівської влади і послабленню ролі парламенту у XV-XVI ст.ст. у політичному житті Англії сприяли міжусобна дворянська війна Роз вихід англійської церкви із римського підпорядкування. Разом з тим парламент використовувався королем для посилення свого впливу і не був скасований. Таким чином, абсолютизм у Англії не мав закінченого характеру.

Вищим управлінським органом королівської влади стала Таємна рада, куди входили представники феодальної аристократії, а також нового


дворянства і буржуазії. Його компетенцію складало управління заморськими колоніями і зовнішньою торгівлею, обговорення ордонансів короля, найбільш важливі судові справи і розгляд апеляцій. У склад Таємної ради входила Зоряна палата, яка була створена для захисту від посягань на королівську владу. Вона розслідувала справи державних злочинів, здійснювала печатну цензуру. Безпосереднє управління церквою належало до компетенції Високої комісії. Поточним діловодством займалися два королівських секретарі.

У місцевому самоуправлінні великих змін не відбулося. У цей період в графствах була встановлена посада лорда-лейтенанта, якому підпорядковувалися мирові судді і поліцейські чиновники.

Німеччина.