Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 47

Змоделювати процес обробки 200 завдань. Визначити максимальну довжину черги для готових до обробки пакетів і коефіцієнт завантаження ЕОМ. Зрівняти час проходження «коротких» завдань, що вимагають до 10 с часу роботи процесора, із часом проходження «довгих» завдань, що вимагають більше 90 с часу роботи процесора.

Завдання 34.

Система автоматизації проектування (САПР) створена на базі ЕОМ, що функціонує в режимі множинного доступу. П'ять інженерів-проектувальників за допомогою своїх дисплеїв одночасно й незалежно проводять діалог з ЕОМ, визначаючи черговий варіант розрахунку. Кожний діалог складається з 10 циклів вводу-висновку даних. Під час одного циклу відбувається наступне: за 10±5 с інженер обмірковує й вводить текст рядка; протягом 2 із працює процесор ЕОМ, підготовляючи текст відповіді; протягом 5 с текст відповіді виводиться на дисплей. Після уведення 11-й рядка починається робота процесора за розрахунками конструкції й триває 30±10 с. За 5 с результат розрахунку виводиться на екран, після чого інженер протягом 15±5 с аналізує його й починає новий діалог. Операції по підготовці тексту відповіді мають абсолютний пріоритет над розрахунковими, тобто переривають виконання останніх.

Змоделювати процес роботи САПР за умови, що розрахунок варіантів конструкції повторюється 100 разів. Визначити середній час виконання діалогу й розрахункових операцій, а також коефіцієнт завантаження процесора.

Завдання 35.

Розподілений банк даних організований на базі трьох вилучених друг від друга обчислювальних центрів А, У и С. Всі центри зв'язані між собою каналами передачі інформації, що працюють у дуплексному режимі незалежно друг від друга. У кожний із центрів з інтервалом часу 50±20 хв. надходять заявки на проведення інформаційного пошуку.

Якщо ЕОМ центра, що одержав заявку від користувача, вільна, то протягом 2±1 хв виробляється її попередня обробка, у результаті якої формуються запити для центрів А, У и С. У центрі, що одержав заявку від користувача, починається пошук інформації із запиту, а на інші центри по відповідних каналах передаються за 1 хв. тексти запитів, після чого там також може початися пошук інформації, що триває: у центрі А - 5±2 хв., у центрі В - 10+2 хв., а в центрі З - 15±2 хв. Тексти відповідей передаються за 2 хв. по відповідних каналах у центр, що одержав заявку на пошук. Заявка вважається виконаної, якщо отримані відповіді від всіх трьох центрів. Канали при своїй роботі не використають ресурси ЕОМ центрів.