Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 15

Часто виникає необхідність запустити модель повторно, наприклад, після виправлення помилок або зміни параметрів моделі. Щоб установити в нуль відносний і абсолютний час моделі, видалити з моделі всі транзакти та статистику, привести до початкового стану всі стани й значення об'єктів, використовують команду CLEAR.

1.3 Порядок виконання лабораторної роботи

При підготовці до лабораторної роботи необхідно вивчити принципи моделювання випадкових величин. Отримавши завдання, потрібно проаналізувати його, визначити основні об’єкти майбутньої моделі: вхідні потоки транзактів, обслуговуючі пристрої, можливі місця виникнення черг, змінні, тощо. Після цього студент має накреслити структурну схему моделюємої СМО відповідно до варіанту та описати мовою GPSS модель, отриману графічно.

Отримавши результати моделювання, студент повинен їх проаналізувати та пояснити вплив зміни різних параметрів моделі на характеристики системи. Для цього перший запуск моделі необхідно здійснити для тих параметрів, що вказані у завданні по варіанту. Потім, змінюючи значення заданих параметрів (наприклад, вхідного потоку або часу обслуговування) таким чином, щоб коефіцієнти використання пристроїв виходили рівними 0.7 – 0.9, здійснити ще кілька запусків моделі. Для виконання цього пункту треба використати команду CLEAR.

У висновках студент повинен привести аналіз отриманих результатів, визначити залежність основних характеристик пристроїв від навантаження системи. При можливості, для свого варіанта завдання розрахувати аналітичні характеристики одноканальної СМО для марковської системи та зрівняти їх з отриманими результатами імітаційного моделювання.

1.4 Зміст звіту

Звіт по лабораторній роботі повинен містити:

1) мету роботи;

2) завдання;

3) структурну схему моделюємої СМО з вказаними на ній параметрами моделі;

4) текст програми мовою GPSS, розбитий на логічні блоки, з коментарями;

5) результати моделювання (статистичний звіт, що виводиться на екран по завершенню імітаційного моделювання; гістограми заданих СЧА). Складаючи звіт, студент має звернути увагу на форматування результатів моделювання.

6) висновки, які не повторюють дослівно мету лабораторної роботи, а містять аналіз отриманих результатів моделювання. Також висновки щодо ефективності моделюємої системи та пропозиції по поліпшенню функціонування системи (вказати, при яких саме вхідних параметрах отримані оптимальні результати з моделювання).